Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte 2 par persienner för 400 kr, ( 200 kr/ st ) på en Köp & Sälj sida. I annonsen stod det att måtten var 120 cm x 140 cm. När jag skulle montera dom så ser jag att dom endast är 90 cm bred och inte 120 cm. Nu vägrar säljaren att köpa tillbaka dom. Kan hon göra det?????
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga att det handlar om säljaren har rätt att neka din hävning av köpet.

Det är svårt att svara på det genom ett ja eller nej då det är olika saker som spelar in i bedömningen om säljaren har rätt att göra så eller inte. Så jag kommer gå igenom de krav och möjligheter för att du ska ha rätt att häva köpet och kräva pengarna tillbaka och där säljaren inte har rätt att neka din hävning.

Gäller köplagen?
Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp och förklara hur det fungerar nedan.

Är det ett fel på varan?
I 18 § KöpL framgår det att det är fel på varan om varan inte överensstämmer med de egenskaper eller användning som säljaren marknadsförde. I ditt fall marknadsfördes persienner med storleken 120 cm x 140 cm men det var egentligen 90 cm x 140 cm och det är ett fel på varan då den informationen hade påverkat köpet och stämmer inte överens med annonseringen.

Din undersökningsplikt före köpet
När man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka dina chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar din rätt att åberopa felet:

Att du som köpare har faktiskt undersökt varan eller, Att du som köpare har inte undersökt varan fast du har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan.

Då om någon av de två situationerna stämmer in på din situation stoppas dina möjligheter att göra gällande fel på varan. Då i ditt fall borde du ha märkt felet om du hade gjort en undersökning av varan. Dock kan man åberopa fel på varan som köparen borde ha märkt om det strider mot tro och heder hos säljaren. Som exempel att säljaren skulle försöka dölja felet för dig som köpare men det hör till undantagsfallen.

Det framgår inte om du undersökte varan eller inte eller blev uppmanad om det. Om du undersökte varan eller blev uppmanad blir det nog svårt att åberopa felet då det är något som borde ha märkts vid en undersökning. Dock om du inte har undersökt varan eller inte blivit uppmanad om det så kan du åberopa felet.

Undersökningsplikt efter köpet
Som köpare har du en undersökningsplikt efter du har mottagit varan enligt 31 § KöpL. Då du som köpare ska undersöka varan så snart som möjligt efter varan har lämnats över till dig. Undersökningen ska stämma överens med god affärssed och det betyder att undersökningen skulle ha gjorts på samma sätt som den genomsnittliga köparen hade undersökt persiennederna. Varför det är viktigt att undersöka är då det påverkar dina möjligheter att reklamera varan för eventuella fel.

Har du reklamerat?
Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.

Vad kan du göra?
Så om du har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha pengarna tillbaka, alltså hävning. För att man ska kunna få häva behöver man först utesluta avhjälpande eller omleverans. Felet går inte att avhjälpa då persiennerna är förkorta och kan inte förlängas och det är köp av en privatperson så det är inte troligt att personen har ett till par persienner i rätt storlek. Då blir hävning (39 § KöpL) aktuellt och då krävs det att du uppfyller två kriterier och de är att felet har väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren ska ha insett eller borde insett det. I ditt fall bör det anses att de kriterierna är uppfyllda och därmed går att häva.

Sammanfattning och slutsats
Säljaren kan ha rätt att neka hävning om du har undersökt eller blivit uppmanad att undersöka varan innan köp eller att du inte har reklamerat i rätt tid. Men om du inte har undersökt och inte blivit uppmanad om det och sedan reklamerat i rätt tid har du rätt att häva köpet och få pengar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88358)