Kan säljare kräva kontanter vid konsumentköp?

2020-05-21 i Anbud och accept
FRÅGA
En vän köpte en hundvalp för 23 000 kr och betalade 5000 kr i handpenning, resterande ville plötsligt säljaren ha kontant vid överlämningen av hunden och min vän varken kunde ta ut så mycket pengar/kände att det var obehagligt att betala så mycket i kontanter varpå säljaren avbröt köpet och nu endast betalar tillbaka halva handpenningen. Är det rätt? Borde inte köparen få tillbaka hela handpenningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om vad som händer när en part avbryter ett konsumentavtal. Jag utgår i mitt svar från att din vän ville köpa hundvalpen av en kennel eller person som agerar som en näringsidkare. Då blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Därutöver handlar det om avtalsrätt, där en del finns i avtalslagen (AvtL) och en del är avtalsrättsliga principer som inte finns i lagen.

Din vän och säljaren ingick ett köpekontrakt om en hundvalp (1 § AvtL). Det finns ingen särskild lag om handpenning, så vi får helt enkelt klassa de 5000 kronorna som en del av köparens prestation till säljaren. Handpenning är en slags säkerhet för säljaren att köparen är lojal och inte går och tingar flera hundvalpar samtidigt. Du skriver att säljaren "plötsligt" ville ha kontanter. Jag tolkar det som att kravet på kontanter kom efter att de hade slutit avtalet, men innan valpen var överlämnad.

Inget avtal om kontanter slöts

Det finns ett rättsfall om lagliga betalningsmedel (ÖA 1269-11, opublicerat). Det handlar om en person som ville nedsätta ett visst belopp till Länsstyrelsen i Stockholm i kontanter, medan Länsstyrelsen krävde att beloppet sattes in på ett konto. Domstolen kom fram till att alla som tar emot pengar måste acceptera kontanter, men att parterna kan avtala om att välja en viss betalningsmetod.

Din väns fall är snarlikt men inte helt; det handlar om att säljaren endast ville acceptera kontanter, vilket det inte finns något lagstöd för. Dessutom ska man komma ihåg att din vän har handlat som konsument och därmed har ett konsumentskydd. När säljaren sa att hon/han ville ha kontanter försökte säljaren att träffa avtal om betalningsmedel. Det kallas för ett anbud enligt lagen (1 § AvtL). Din vän sa nej till anbudet och därmed är det inte längre giltigt. Det blev inget avtal om betalningsmedel, men huvudavtalet om hunden kvarstod.

Säljaren får inte häva köpet

Du skriver att säljaren "avbryter" köpet. Säljaren försöker nog att häva köpet, men det går bara om man har en giltig grund. Den enda grunden för säljaren enligt konsumenträtt att häva köpet är om köparen inte betalar (38 § KKöpL). Det är inte fallet, eftersom köparen har sagt nej till säljarens avtal om betalningsmedel. Rimligtvis ska säljaren informera köparen om hur betalningen ska ske i god tid, särskilt när det gäller höga belopp.

Säljaren begår avtalsbrott på grund av dröjsmål

Tvärtom är det ett avtalsbrott från säljarens sida att frånträda avtalet om hundvalpen. Tekniskt sett är säljaren i dröjsmål med varan eftersom din vän inte får hundvalpen, trots att hon/han vill köpa den (9 § KKöpL). Då har din vän rätt att kräva fullgörelse eller att köpet hävs (10 § KKöpL).

Hela handpenningen ska återgå

Du undrar om handpenningen: Hur stor del ska återgå? Din vän kan som sagts antingen kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet. Eftersom det inte gick att sluta avtal om kontanter verkar det som att det är aktuellt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål (13 § första stycket KKöpL). I så fall måste köparen meddela detta till säljaren (15 § första stycket KKöpL). Om ett köp hävs ska prestationerna återgå. Köparen kan kräva av säljaren att återge delen som redan har betalats in (handpenningen) utan skäligt dröjsmål. Vid hävning har alltså köparen rätt till återbetalning av hela handpenningen.

Sammanfattning

Säljaren har begått avtalsbrott när hon/han frånträder avtalet. Då har köparen rätt att antingen häva köpet eller kräva att genomföra köpet. Om köpet hävs ska köparen ha tillbaka hela prestationen som redan har betalats, alltså hela handpenningen i ditt fall.

Hoppas att du och din vän har fått svar er fråga, och att din vän hittar valplycka på annat håll!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (305)
2020-11-30 Vad innebär anbud?
2020-11-30 Vad innebär en accept?
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Alla besvarade frågor (86691)