Kan säljare häva ett köp när köparen redan har varan i sin besittning?

2020-05-19 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag håller på att sälja min bil, kan man säga... Jag är överens med köparen om priset och han har betalat ungefär hälften. Nu betalar han inte mer men förfogar över bilen. Den är fortfarande registrerad på mig. Vad kan jag göra? Kan jag ta tillbaka bilen? Jag får fortfarande betala försäkringen och skatten fick jag betala för ett tag sedan. Härom veckan kom det en parkeringsbot...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om huruvida du kan häva köpet med anledning av att köparen inte har betalat i tid, men redan har varan i sin besittning. Frågan handlar alltså både om avtalsrätt och sakrätt tillsammans med köprätt, som jag försöker att bena upp. Både sakrätten och avtalsrätten bygger till stor del på principer och inte på lagrum, men vad gäller köprätten hänvisar jag till köplagen (KöpL).

Köparen har begått avtalsbrott

Du och köparen har ingått ett avtal om försäljning av en bil för ett visst belopp. Baserat på din fråga utgår jag från att ni är privatpersoner och då gäller köplagen mellan er. Målet med avtalet är ett ägarbyte av bilen. Grundprincipen inom svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. När den ena parten inte håller sig till avtalet begår den parten avtalsbrott.

Köparen ska betala för bilen enligt avtal. Om ni inte har kommit fram till sista dag för betalning ska köparen betala när du som säljare kräver det (49 § första stycket KöpL). Du skriver att köparen har betalat ungefär hälften men inte mer. Baserat på din fråga vet jag inte hur lång tid som har gått och därmed är det svårt att veta om "sista dag för betalning" har inträffat. På din beskrivning tycker jag dock att det låter som att köparen inte betalar i tid, vilket gör att han begår avtalsbrott (51 § KöpL). Om han fortfarande har tid på sig att betala har han inte begått avtalsbrott. Du är då välkommen att ställa en ny fråga till Lawline så tar vi det därifrån.

Hur du kan handla på grund av avtalsbrottet

På grund av att köparen inte har betalat i tid har du som säljare rätt att

Kräva betalning (52 § första stycket KöpL), se mer under rubriken "Vad du kan göra nu; och
Eventuellt få skadestånd (57 § första stycket KöpL) med ränta (71 § KöpL) enligt räntelagenSkadeståndet täcker kostnader som har uppstått för dig på grund av att köparen inte betalade i tid (57 § första tycket KöpL). Du har oavsett rätt till skadestånd om det är så att köparen inte betalar på grund av försummelse.

Du kan inte häva köpet

Du frågar om du kan ta tillbaka bilen. Avtalsmässigt innebär det en hävning av köpet (54 § KöpL) där prestationerna återgår – du skulle få bilen tillbaka och köparen sina pengar. En hävning är dock utesluten eftersom köparen redan har varan i sin besittning (54 § fjärde stycket KöpL). För att "besittning" ska vara uppfyllt krävs det att köparen får "rådighet" över varan, dvs. att han har bilen till sitt förfogande och kan köra den som han behagar. Man kan göra undantag från regeln om du och köparen har kommit överens om ett återtagandeförbehåll. Med ett sådant behåller du äganderätten till bilen tills köparen har betalat hela beloppet. Eftersom ni inte verkar ha kommit överens om ett sådant gäller att hävning är omöjligt på grund av att bilen finns hos köparen.

Köparen har rätt till bilen

I och med "besittning" kommer det andra momentet in, nämligen det sakrättsliga: Vem har rätt till bilen? Frågan aktualiseras i förhållande till borgenärer, alltså juridiska och fysiska personer man har skulder till. Vid en eventuell konkurs eller utmätning har borgenärerna rätt att få ut pengar som täcker skulderna.

För att en bil ska byta ägare räcker det inte med avtalet mellan er, utan det krävs också att köparen får bilen i sin besittning, kallat "tradition". Traditionen är starkare än vem som står som registrerad ägare och därmed betalar skatt och olika avgifter. Alltså spelar det ingen roll att du står som registrerad ägare och är den som betalar.

Sammanfattning

Köparen har begått avtalsbrott genom att inte betala för bilen i tid. Du kan inte häva köpet, men du kan kräva betalning och begära skadestånd. I och med avtalet och traditionen övergick äganderätten till köparen.

Vad du kan göra nu

För att få resterande pengar från köparen kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det kostar 300 kronor, men du kan ansöka om ersättning för den kostnaden. Om du vill begära skadestånd får du lämna in en stämningsansökan i tingsrätt. Det är bra om en jurist skriver en sådan stämningsansökan; exempelvis kan våra jurister på Lawline gärna hjälpa dig. Avslutningsvis rekommenderar jag dig att genomföra ägarbytet hos Transportstyrelsen eftersom det står klart att du inte häva köpet.

Tveka inte att höra av dig igen om det är något mer du undrar. Ha en fin dag!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93068)