Kan säljare avtala bort grunder för retur av produkt?

Hej! Jag har nyligen köpt ett par skor som jag ångrar. Jag hade planerat att returnera varan i förväg, när paketet dök upp försökte jag se hur jag skulle göra för att få den förbetalda fraktsedeln som lovas i deras policy, ifall köpet gjordes av en professionell säljare (vilket det var). Jag kontakta dem genom chat och då frågar dem vad min skäl för returen är, då svarar jag att dem var lite för stora (vilket dem faktiskt gjorde). Jag blir därefter tillsagd att det inte är ett giltigt skäl för retur. Min fråga lyder så här: kan dem göra så ifall det står att jag kan returerna varan inom 14 dagar ifall jag ångrar mig? P.S. Bevis finns!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för ditt köp hittar vi främst i Konsumentköplagen (2022:260) [KköpL]. Samtidigt vill jag påminna om att KköpL utgör en speciallagstiftning inom avtalsrätten. Detta innebär att vi har lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område att luta oss mot, ifall det i KköpL inte finns en viss regel att applicera på din fråga. Däremot, när du ingår ett avtal med en säljare om ett köp, får det inte förekomma avtalsvillkor som jämfört med KköpL är till din nackdel om inget annat sägs i KköpL (1 kap. 10 § första stycket KköpL). Denna regel finns för att skydda dig som konsument eftersom ju KköpL finns och är utformad för att skydda dig som konsument.

Kan säljaren avtala om vilka giltiga grunder du kan ha för att få returnera en vara?

Huvudregeln är att du har rätt till olika påföljder (såsom omleverans, prisavdrag eller hävning) om det kan konstateras att det föreligger ett så kallat “fel” i varan enligt 4 kap. KköpL. Reglerna kring fel i vara är något komplicerat men jag ska förklara med ett exempel nära kopplat till din situation.

Om du köpt en tröja som säljaren vet är exempelvis väldigt stor i storleken måste säljaren upplysa dig om detta innan du köper varan. Om säljaren inte upplyser dig om detta förhållande, och du därför råkar köpa en för stor tröja som du inte kan använda, kommer det anses föreligga ett fel i varan enligt 4 kap. 5 § KköpL m.h.t. 4 kap. 3 § KköpL. Notera att man inte kan avtala bort vad som ska anses vara fel i vara (4 kap. 1 § KköpL). Detta innebär att om säljaren lägger in ett avtalsvillkor som säger att du inte kan åberopa “fel storlek” skulle det innebära att du inte kan åberopas att varan inte stämmer överens med egenskaper och andra särdrag i fråga om hållbarhet, funktionalitet och kompatibilitet som är normalt förekommande för varor av samma slag och som konsumenten med fog kan förutsätta med hänsyn till varans art, (4 kap. 2 § 3 p. KköpL). 

Det blev lite lagtekniskt men jag skulle säga att det kan anses vara otillåtet avtalsvillkor enligt 1 kap. 10 § KköpL och kan därför inte användas av säljaren.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, eller iallafall hur du kan/bör tänka rent juridiskt utifrån ett konsumentköprättsligt perspektiv när du köper dina tröjor i framtiden! Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo