Kan sabotage mot blåljusverksamhet leda till livstids fängelse?

FRÅGA
Hej kan man få livstid om man begår sabotage mot blåljuspersonal och tjänstemän?
SVAR

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet sabotage mot blåljuspersonal regleras i 13 kap 5 c § brottsbalken. Vilket straff som utdöms för brottet beror på graden av brottet.

Definition av sabotage mot blåljusverksamhet

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulans vård genom att till exempel:

-använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten

-tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten

-vidta en annan otillbörlig åtgärd

döms för sabotage mot blåljusverksamhet om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet (13 kap. 5 c § brottsbalken).

Straffskalan

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet är fängelse i högst fyra år.

Om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse kan man dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Straffskalan är då fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid (13 kap. 5 c § brottsbalken).

Sammanfattning

Den som döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet kan därmed dömas till fängelse på livstid.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Amanda Aitomäki
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?