Kan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal?

2021-03-20 i Sekretess
FRÅGA
HejKan rekryteringsmyndigheten gå in och läsa i min patientjournal.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är i stort sett ja. Den kommun du bor i ska lämna de uppgifter om en totalförsvarspliktigs hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som krävs för att bedöma hens förutsättningar för att fullgöra värnplikt eller civilplikt (2 kap. 4 § lagen om totalförsvarsplikt). Dessa uppgifter återfinns sannolikt till stor del i din patientjournal. Rekryteringsmyndigheten går inte själva in och läser men kan få information därifrån från din kommun.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?