Kan rätten avvisa ett vittne som ska berätta om en målsägandes tidigare kränkande beteende?

2017-02-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Jag är åtalad för ofredande då jag har knuffat till en man som vid händelsetillfället pekat långfinger åt mig och förolämpat mig. Jag har begärt att en vän ska närvara vid rättegången och vittna att målsäganden vid minst 3 tidigare tillfällen (ca. 2 månader innan händelsen jag är åtalad för) pekat långfinger åt mig och min vän.Polis och åklagare tycker inte att det målsäganden tidigare gjort har någon betydelse och har via tingsrätten begärt att jag ska ”precisera” vad syftet med min väns vittnesmål är. Jag önskar vägledning om hur jag kan använda mitt vittne eftersom jag har blivit trakasserad tiden före.Med vänlig hälsning/ HM.
SVAR

Hej HM!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis är svårbegripligt eller ofullständigt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga ett klargörande.

Inledningsvis tycker jag det låter en aning besynnerligt att åklagaren betraktar ditt vittnes tidigare iakttagelser som så oväsentliga att något vittnesmål överhuvudtaget inte ska få äga rum. Det ska nämligen föreligga ganska starka skäl för att rätten ska avvisa ett bevis (d.v.s. att det inte ska få tas upp under förhandlingen).

Enligt 35 kap. 7 § rättegångsbalken får rätten avvisa bevisning bl.a. om den omständighet som ska bevisas är utan betydelse i målet eller om beviset inte behövs (se punkterna 1-2 i nämnda paragraf).

Det är möjligt att åklagaren anser att den omständighet som du önskar bevisa med vittnesmålet, d.v.s. att du tidigare blivit trakasserad av personen som du knuffade, är utan betydelse för utgången av målet. Min spontana bedömning är dock att målsägandens tidigare beteende absolut kan vara av betydelse, såtillvida att det ger rätten en bättre förståelse för varför du agerade som du gjorde. Brottsrubriceringen påverkas självfallet inte, tidigare oförrätter legitimerar inte en brottslig gärning, men det är tänkbart att påföljden blir lindrigare om du kan bevisa att målsäganden upprepade gånger provocerat dig.

Min rekommendation är att du så tydligt som möjligt formulerar vad du önskar att få fram med hjälp av vittnesmålet och poängterar att detta är av vikt för att förstå ditt agerande i den aktuella situationen. Ett förslag till s.k. förhörstema följer nedan:

”Som vittne kallas X, till styrkande av att Y (målsäganden) tidigare vid upprepade tillfällen trakasserat Z (d.v.s. du), vilket inverkat på den tilltalades agerande vid den händelse som åtalet berör.”

Jag välkomnar att du hör av dig på nytt om rätten kommer med ett konkret föreläggande om att precisera vad det tilltänkta vittnesförhöret ska bevisa. Om du så önskar kan vi titta på det tillsammans (föredrar du att mejla så nås jag via marcus.backstrom@hotmail.com). Det är för tydlighetens skull rätten, inte åklagaren, som bestämmer huruvida du måste precisera någonting överhuvudtaget.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?