Kan psykiskt lidande och förtal ses som brottet vållande till annans kroppsskada?

Hej.

Min arbetsgivare utsatt mig för förtal och psykiskt lidande, som resulterade i en låntidssjukskrivning. Jag hade suicidala tankar. Tack vore familjen som upptäckte detta fick jag stöd på en affektiv mottagning. Går fortfarande på behandling.

Jag vill stämma arbetsgivaren.

Kam man se det som vållandet till kroppskada enl. Brott mot Liv och Hälsa?

Mvh

Marina

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att det är tråkigt att du behövt vara i en sådan situation. När en fråga handlar om ett brott kommer Brottsbalken (BrB) att vara tillämplig. Man kan dömas för brottet vållande till annans kroppsskada om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader enligt 3 kap. 8 § BrB. Med oaktsamhet menas att man inte hade för avsikt att orsaka skadan. På din fråga låter det som att din arbetsgivare avsiktligen har orsakat dig personskada, i form av psykiskt lidande. Om så är fallet så kan inte vållande till annans kroppsskada bli aktuellt.

Du anger i frågan att din arbetsgivare har förtalat dig. Förtal är ett brott som anger att om en person utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning kan personen dömas för förtal enligt, 5 kap. 1 § BrB. Detta innebär att om din arbetsgivare har utsatt dig för förtal i syfte att utpeka dig som klandervärd eller brottslig kan det röra sig om förtal. Det finns dock vissa undantag där anklagelser inte klassas som förtal. I sådana fall måste anklagelsen ha varit försvarlig och dessutom sann, eller att man har haft en skälig grund att anta att uppgiften var sann. Det kan exempelvis handla om att man är skyldig att uttala sig vid ett förhör.

Förtal är ett målsägandebrott. Det innebär att åklagaren som huvudregel inte får väcka åtal såvida det inte är påkallat ur allmän synpunkt. Vid bedömningen av om det är påkallat ur allmän synpunkt så beaktas till exempel hur många som tagit del av den förtalande uppgiften, omfattningen och avsikten. Om Åklagaren inte anser att det är påkallat ur allmän synpunkt är det målsäganden, det vill säga du i detta fall, som måste väcka åtal för att en rättegång ska ske, se 5 kap. 5 § BrB. Detta gör man genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Slutligen vill jag nämna att det kan även röra sig om andra brott än det som jag angivit. Eftersom jag saknar närmare information kan jag tyvärr inte uttala mig mer om detta. Det du kan göra är att kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Polisen kommer i sådana fall utreda om det förelegat ett brott och i sådana fall vilket brott det rör sig om. Du behöver endast ange vad du blivit utsatt för. Jag hoppas ändå att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia HassounRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo