FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/12/2018

Kan psykisk ohälsa vara ett skäl till att få en försvarare trots att man egentligen inte har rätt till det?

Hej om mindre än en månad ska jag upp i tingsrätten åklagad/misstänkt för ringa narkotikabrott. Och när jag har sökt på internet så står det att jag inte kommer få en försvarare av staten då mitt misstänkta brott är så litet . Varför får inte jag ha en försvarare? Jag har en ångest problematik och en borderline diagnos och vet inte ens om jag kan klara av att svara på något alls . Vad ska jag göra ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har alldeles rätt i att man inte får en försvarare ifall det brott man är åtalad kan leda till ett fängelsestraff lindrigare än 6 månader, vilket är fallet med ringa narkotikabrott (21 kap. 3 a § rättegångsbalken).

Det finns däremot tre undantag till detta:
1. Om utredningen är någorlunda komplex, exempelvis för att den åtalade nekar till skuld.
2. Om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledningen att anta att man kommer döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom.
3. Om särskilda omständigheter relaterade till den åtalades personliga förhållanden eller målet i sig ger upphov till behov av en försvarare.

I det här fallet ligger det enligt min bedömning närmast till hands att begära en försvarare i anledning av utredningen (p 1) eller dina personliga förhållanden (p 2). I fråga om personliga förhållanden kan just din psykiska ohälsa vara relevant; psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar som gör att man har sämre förutsättningar att tillvarata sin rätt är en omständighet som kan göra en försvarare behövlig.

Vad ska du göra?
Beslutet om huruvida du ska få en offentlig försvarare eller inte är något som domstolen avgör (21 kap. 4 § rättegångsbalken). Du måste alltså kontakta domstolen som ska ha hand om ditt mål och begära en försvarare med anledning av att utredningen antingen är tillräckligt komplicerad och/eller för att dina psykiska problem gör att du behöver en försvarare. Skulle de avslå din begäran kan du därefter överklaga detta beslut (49 kap. 5 § rättegångsbalken).

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo