Kan provanställningen förlängas?

2019-02-26 i Anställningsformer
FRÅGA
OM en arbetsgivare ger en ung arbetstagare en provanställning, och innan den går ut (inom sex månader) erbjuder en annan tjänst inom samma avdelning (!), men gör det till en ny provanställning, och arbetstagaren skriver på (utan att förstå bättre), och sedan ytterligare nästan sex månader senare får denne reda på att man "inte avser förlänga provanställningen", och dessutom att ingen oegentlighet påvisas utan man bara "inte har utvecklats riktigt enligt förväntan", så tolkar jag det som brott mot LAS § 6.Men hur agerar den unga (21 år)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkt
En provanställning får högst uppgå till sex månader, enligt 6 § LAS. Att förlänga provanställningen ytterligare sex månader strider mot LAS. Om arbetsgivaren inte meddelar arbetstagaren att anställningen inte kommer att fortsätta efter sex månader övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Undantag
Enligt 2 § LAS kan undantag göras till 6 § i enlighet med kollektivavtal.

Det finns ett annat undantag som inte är lagstadgat men har utarbetats i praxis. Om en arbetstagare med provanställning skulle erbjudas en helt ny tjänst inom samma företag så skulle det vara möjligt för arbetsgivaren att förlänga anställningen med en ny provanställning på sex månader. Den nya tjänsten måste vara helt ny för arbetstagaren där arbetsuppgifterna ska skilja sig avsevärt från de tidigare.

Undantaget skulle vara tillämpligt exempelvis när en person med provanställning i en fabrik blir erbjuden en tjänst på ekonomiavdelningen inom samma företag.

Ditt fall
Eftersom du har blivit flyttat till en ny tjänst men inom samma avdelning bör undantaget till 6 § LAS inte vara tillämpligt i ditt fall. Om inget särskilt står reglerat i kollektivavtalet gällande provanställning, så bryter din arbetsgivare mot LAS genom att förlänga provanställningen.

Min rekommendation är att du vänder dig till det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen. Du behöver inte vara medlem i fackförbundet för att få hjälp då du omfattas av kollektivavtalet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig. Om du ha några mer frågor får du gärna höra av dig till oss igen.

Vänligen

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82786)