Kan provanställning förlängas på grund av frånvaro?

2020-08-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Har en provanställning som är på 6 månader, men idag fick jag höra att om jag skulle bli sjuk, ta semester eller föräldraledigt så förlängs provanställning med de antalet dagar jag är borta? Får en arbetsgivare göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om provanställning finns främst i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS). Förekommer kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar provanställning är det gällande så länge bestämmelserna inte strider mot lagen.

Huvudregeln är sex månader

Huvudregeln är att en provanställning som högst får pågå i 6 månader och kan inte förlängas. Det finns dock undantag till detta, om det så kallade prövobehovet fortfarande kan anses föreligga på grund av omfattande frånvaro under prövotiden. Detta står inte uttryckligen i lagtexten, men framgår av förarbeten och tidigare rättsfall.

Får en arbetsgivare förlänga provanställningen?

I vissa, begränsade, fall är det möjligt för din arbetsgivare att förlänga provanställningen på grund av frånvaro, men aldrig med längre tid än frånvaron omfattat. Sjukdom eller föräldraledighet kan uppfylla kraven på förlängd frånvaro. De kan dock inte förlänga prövotiden på grund av den semester som du enligt lag eller avtal har rätt till, utan den anses ingå i de ursprungliga sex månaderna.

Tror du att din arbetsgivare bryter mot reglerna för att förlänga provanställning rekommenderar jag att du pratar med fackorganisationen om en sådan finns tillgänglig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (764)
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?
2021-03-31 Hur lång är uppsägningstiden?
2021-03-31 Får man endast vara sjuk 3 gånger under provanställning?

Alla besvarade frågor (91191)