Får privatpersoner använda handfängsel?

FRÅGA
HejFinns det några som helst möjligheter för en privatperson att använda någon typ av handfängsel vid ett envarsgripande. Exempelvis då den gripne inte vill medverka och väntan på polisman är för lång. Jag utgår från att det skulle ursäktad med stöd av nödvärn i vissa fall, jag undrar mer kring situationer som inte är så pass allvarliga. Med vänlig hälsning, Jonas
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du skriver är användande av handfängsel vid rätt omständigheter befogat, t.ex. nödvärn. Ett envarsgripande är ett agerande som tillåts med hjälp av 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken. I paragrafen stadgas att om någon som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Det viktiga här är alltså veta om ett brott har fängelse i straffskalan. Misshandel, stöld och liknande kvalificerar sig t.ex. Annars begår den som griper personen brottet olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken; och/eller ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Om ett gripande inte är utfört i enlighet med institutet envarsgripande kan det således bli brottsligt enligt ovannämnda brottsbestämmelser.

Att hålla kvar den gripne, i den mån det behövs, genom att t.ex. ta tag i dennes arm är tillåtet, se Göta hovrätt i mål B 1395-12. Väktare får dessutom sedan 1 september 2006 bära handfängsel där det finns risk för att väktaren skall komma att göra ett frihetsberövande. Väktare använder sig som sagt av envarsgripande och får bära handfängsel, varför även en annan civilperson får bära handfängsel. Det är alltså tillåtet att använda detta vid envarsgripande. Sammantaget är det inte heller olagligt för privatpersoner att bära handfängsel offentligt så länge inget brottsligt syfte finns.

Slutsatsen är att handfängsel får användas av väktare på samma grund som av civilpersoner, vid nödvärn eller envarsgripande. Det gäller följaktligen då någon tas på bar gärning eller flyr och brottet har fängelse på straffskalan. Alltså inte helt lätt att hålla reda på, om man inte är utbildad väktare.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (169)
2020-11-28 Sikta med vapen på en inbrottstjuv, brottsligt?
2020-11-22 Straff - när det ej föreligger uppsåt eller medvetenhet?
2020-11-21 När föreligger rätten till nödvärn?
2020-11-20 Straffansvar vid brott efter samtycke från offret

Alla besvarade frågor (86638)