Kan polisen sprida vidare information om min jobbansökan?

2021-03-27 i Sekretess
FRÅGA
Om jag söker jobb på polisen får nån som jobbar på polisen berätta för andra att jag sökt jobb på polisen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Om sekretess

För att det skulle vara förbjudet att sprida vidare informationen om din jobbansökan krävs att den omfattas av sekretess. Uppgifter som innehåll information om exempelvis ditt hälsotillstånd eller adress kan bli sekretessbelagda om du måste antas lida betydande men om uppgiften skulle röjas (21 kap 1 § OSL). Det finns också särskilt skydd för arbetsförmedling där sekretesskraven är lägre (28 kap 11 § OSL). Det är dock inte ett totalförbud mot att sprida information om jobbansökningar.

Är din ansökan sekretessbelagd?

Det är svårt att säga om det är tillåtet att sprida uppgifter om din jobbansökan vidare, utan att veta om det finns någon särskild anledning till att den måste hållas hemlig. Det krävs mer information om dig som person för att kunna avgöra frågan.

Att lida men av något kan omfatta många saker. Ett exempel hade varit om de hade skyddad identitet och din adress skulle riskera att röjas om din jobbansökan blev offentlig. I så fall hade det varit förbjudet, men i många andra fall hade det också varit godtagbart. Om du har en anledning att vara orolig för att uppgiften skulle röjas är det dock mycket möjligt att det är förbjudet att sprida det vidare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?