Kan polisen hämta ett barn och hålla förhör utan att föräldrarna närvarar?

2018-10-04 i Förundersökning
FRÅGA
Hej.Kan polisen förhöra ett barn på 6.år.Utan att föräldrarnas vetande?Ta med från skolan till polisstationen.Med läraren. Och förhöra han om han har blivit slagen eller på något annat sätt utsatt med hådare tag.Av flickvännen.Och efteråt Så ringer polisen att detta har skett. Vad är fel?Med dagens polisens sätt.Att utreda saker o ting?. På vad en 6.åring pratar.
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i Rättegångsbalken (RB) och dels i Förundersökningskungörelsen (FUK).

Med vem ska förhör hållas i en utredning?
Förhör får hållas med var och en som kan antas lämna uppgifter av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Detta inkluderar alltså även barn.

Kan polisen hålla förhör med ett barn utan föräldrarnas (vårdnadshavarnas) närvaro?
Det är undersökningsledaren som bestämmer vem som får närvara under förhör. När det kommer till barn under 15 år bör dock vårdnadshavare vara närvarande vid förhöret så länge det kan ske utan men för utredningen (23 kap. 10 § RB). I praktiken krävs det alltså i princip att en vårdnadshavare medverkar till att förhör med ett barn kommer till stånd, men det kan finnas undantag om vårdnadshavaren är en del av utredningen på något sätt. Är vårdnadshavaren exempelvis misstänkt kan det anses hämma utredningen om denne över huvud taget närvarar vid förhöret. Är vårdnadshavaren del i utredningen på annat sätt, t.ex. genom att denne själv ska förhöras, så får denne oftast vänta i anslutning till förhörsrummet så att barnet åtminstone ska ha stöd på plats.

Sammanfattningsvis ska vårdnadshavare alltså som huvudregel medverka till och närvara vid ett barns förhör. Det kan dock göras undantag om det kan anses vara till men för utredningen att vårdnadshavaren närvarar, t.ex. för att vårdnadshavaren är misstänkt eller inblandad i gärningen på något sätt.

Kan polisen hämta barnet i skolan för förhör?
Hämtning av ett vittne till förhör får endast ske om det bedöms vara av särskild vikt för utredningen (23 kap. 7 § RB och 6 § FUK). Användningen av hämtning till förhör gällande barn under 15 år ska ske ännu mer begränsat, med hänsyn till vilken skada barnet kan bedömas ta av upplevelsen (17 § FUK). Oftast brukar anledningen till att hämtning genomförs vara att en vårdnadshavare, genom hämtningen, inte ska förvarnas så att denne kan påverka barnet i någon riktning i förväg.

JO (Justitieombudsmannen) har i flertalet fall uttalat sig om det här och hämtning av barn bör så långt som möjligt undvikas. Om hämtning till förhör behöver ske så ska det göras så diskret som möjligt, så att barnet i minsta möjliga mån påverkas.

Sammanfattningsvis ska barn hämtas i skolan till förhör i väldigt få fall. I dessa undantagsfall ska det föreligga särskilda omständigheter. Det får utifrån dessa omständigheter göras en bedömning i förhållande till barnets ålder och mognad. När barnet endast är 6 år gammalt ska det finnas relativt speciella omständigheter i fallet för att hämtning till förhör utan vårdnadshavare ska kunna motiveras. Barnets förväntade upplevelse av hämtningen måste emellertid också ställas i kontrast till betydelsen för utredningen.

Vad kan du göra om du är missnöjd med hur det här har gått till?
Är du missnöjd med hur polisen har hanterat ärendet kan du göra en anmälan till JO (Justitieombudsmannen), som undersöker klagomålet. Du hittar mer information om JO-anmälan här.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll