Kan polisen beslagta en persons privata mobil och jobbmobil? Spelar det någon roll att jobbmobilen ägs av personens arbetsgivare?

2017-10-22 i Förundersökning
FRÅGA
Hej.för några veckor sedan blev jag kapad på en lånad bil. Denna bil var tydligen sen involverad i en singelolycka. I bilen fanns min privata mobil som jag då trott blivit stulen i händelsen men tydligen har den legat kvar så polisen har den i beslag. nu blev jag kallad till förhör. När förhöret är slut frågar förhörsledaren dessutom efter min jobbmobil och att dem behöver även den. så nu har dem min privata samt jobbmobil i beslag och undrar om det får gå till såhär. Bryr mig inte så mycket om min privata mobil men behöver min jobbmobil ganska mycket i mitt jobb. Dessutom är inte jobbmobilen min ägodel utan den är företaget jag jobbar för. Sen har jag ihäller inte skrivit på något angående beslag på mobiler eller liknande och behövs inte det eller.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om polisen verkligen kan beslagta din privata mobil och din jobbmobil.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Polisen kan tyvärr med stor sannolikhet beslagta båda dina mobiler, trots att din jobbmobil ägs av företaget du jobbar för. Du behöver inte skriva på någon handling eller liknande.

När kan polisen beslagta något?

I allmänhet kan man beslagta föremål bl.a. om de antingen "kan antas ha betydelse för utredning om brott" eller kan antas "vara avhänt någon genom brott" (27 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (RB)).

Detta betyder att polisen kan ta i beslag dels saker som de behöver för att utreda ett brott, dels sådant som har stulits från någon annan.

Polisen får dock bara beslagta saker om skälen för att beslagta är tillräckligt starka (27 kap. 1 § tredje stycket RB). Beslaget måste alltså vara proportionerligt; det får inte orsaka onödigt lidande.

Beslaget kan drabba såväl en brottsmisstänkt som en utomstående.

Du som drabbas av beslaget kan begära att domstolen prövar beslaget, om det verkställdes utan domstolens prövning (27 kap. 6 § första stycket RB).

Det behövs alltså inte att du skriver på någon handling eller liknande.

Kan polisen beslagta din privata mobil?

Jag har inte tillgång till beslutet om beslag.

Observera dock att det inte krävs mycket för att något ska kunna "antas" ha betydelse för att utreda ett brott. Sannolikheten är stor att kravet är uppfyllt.

Kan polisen beslagta din jobbmobil?

Kravet "antas ha betydelse för utredning om brott" ärmed stor sannolikhet uppfyllt, även för din jobbmobil. Som jag sagt tidigare krävs inte mycket för att det ska vara uppfyllt.

Observera att det inte spelar någon egentlig roll vem som i och för sig äger mobilen. Möjligen kan ägandet ha betydelse vid frågan om skälen för beslaget är tillräckligt starka för att väga upp lidandet. Så är nog dock inte fallet om ditt företag kan ge dig en tillfällig ny mobil.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med beslag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95860)