Kan polisen avslå begäran om utlämnande av allmän handling när förundersökningen lades ner för 55 år sedan?

2020-02-25 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Min far avled 1964 då jag var endast 7 år gammal. I samband med att jag nu har börjat släktforska vill jag försöka ta del av omständigheterna kring hans död.Han dog i hemmet och enligt utdrag ur död- och begravningsbok så var dödsorsaken "koloxid-förgiftning (lysgas)". D.v.s. att det finns en möjlighet att han begick självmord.Jag har ansökt om att få ta del av eventuell polisrapport i ärendet, men jag har fått avslag med hänvisning till 35 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).De enda kvarvarande anhöriga till min far är jag själv och min bror, som även han är intresserad av att få fakta kring omständigheterna gällande vår fars död.Kan polisen neka mig att ta dela av eventuella dokument/utredningar kring min fars död efter mer än 55 år?Hur gör jag om jag vill driva detta vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en allmän handling är belagd med sekretess enligt 35 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär det att sekretessen har att göra med en förundersökning (som du nämnt) och andra utredningar som görs enligt bestämmelser om förundersökning, t.ex. i ärenden om utlämning enligt lagen om utlämning för brott. För att sekretess ska föreligga krävs att tre förutsättningar är uppfyllda:

(1) Uppgiften måste förekomma i någon av de verksamheter som nämns i paragrafens 11 punkter, (2) uppgiften ska avse en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden och (3) det ska inte stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till hen lider skada eller men.

Jag utgår från att förundersökningen om din fars död är nedlagd, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att sekretessen röjs. Enligt praxis från regeringsrätten (numera högsta förvaltningsdomstolen) framgår att bestämmelsen kan användas då en utlämnad uppgift kan antas leda till skada eller men eller uppgifter om misstankar och beskyllningar om brott om det kan antas att berörda personer kan lida men om uppgifterna röjdes.

I ditt fall beror det alltså på vad som framkommer i förundersökningen angående din pappas död. Dock kan ju varken du eller jag veta någon om dessa uppgifter. Enligt sista stycket i 35 kap. 1 § OSL gäller sekretessen i högst 70 år, vilket är anledningen till att sekretessen inte röjts ännu.

Vill du driva detta vidare kan du överklaga beslutet enligt 6 kap. 7 § 1 st. 1 p. OSL där det framkommer att en enskild (vilket du är) får överklaga ett beslut av en myndighet (vilket polisen är) att inte lämna ut en handling till den enskilde.

Med vänliga hälsningar,

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (222)
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?
2020-09-18 Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
2020-09-13 Sekretess och tystnadsplikt
2020-09-06 Vad händer när en sekretessmarkering upphör?

Alla besvarade frågor (84360)