FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/04/2022

Kan polisen avlyssna en efter att man avtjänat sitt straff?

Man dömd till 3 år för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Har nu avtjänat straff även den villkorliga biten. Mannen har specialkunskaper inom området vapen. Har polis rätt att avlyssna eller på annat sätt kontrollera mannen om denne inte är skäligen misstänkt i dagsläget för nytt grovt brott? Finns det någon kontroll av grövre brottslingar efter de avtjänat tilldömt straff?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli avlyssnad eller på annat sätt kontrollerad utan skälig misstanke.

Juridisk bakgrund

Hemlig avlyssning förutsätter skälig misstanke som utgångspunkt (27 kap 20 § första stycket rättegångsbalken, RB). Undantaget är då det är av synnerlig vikt för utredningen att avlyssning sker, i avsikt att identifiera en gärningsman (27 kap 20 § andra stycket RB). Ett tänkbart scenario är att det finns ett flertal personer som är misstänka i viss grad, och att det råder ovisshet om vem som är den potentielle gärningsmannen utav dessa. Kravet ”synnerlig vikt” är ett högt ställt krav, och innebär i teorin att det knappt finns några andra utvägar för att föra utredningen framåt.

Spaning är en annan kontrollerande åtgärd som kan vidtas, men som dock inte finns begränsad i lag. Således får polisen spana i den mån som inte kan anses kriminell för en vanlig person. Exempelvis får de inte gå in på hans tomt (hemfridsbrott, 4 kap 6 § första stycket brottsbalken) eller störa honom i den mån det kan utgöra ofredande (4 kap 7 § brottsbalken).

Övriga kontrollerande åtgärder, såsom beslag osv ställer krav på misstankegrad (24-28 kap RB).

Svar

Sammanfattningsvis kan sägas att polisen får spana på honom, men de får förmodligen inte avlyssna telefonen utan skälig misstanke.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”