Kan pengar på ett konto utgöra enskild egendom?

FRÅGA
HejEn fråga om äktenskapsförord:Kan ett sådant gälla pengar på ett konto i en bank?Jag är omgift och hade/har en större summa pengar innan giftmålet som jag vill skydda med ett äktenskapsförord då vi inte har gem. barn utan barn på varsitt håll (särkullar).Funkar äktenskapsförord i detta fallet? Alltså pengar på banken och inte nån fast egendom?Den summan åtskiljs från giftorättsgodset vid min bortgång?Särkullarna får ju minst sin laglott om vi skriver testamente där vi vill ärva varandra och vädjar till särkullsbarnen att avstå sin arvsrätt.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Utgångspunkten är att makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Det är giftorättsgodset som blir föremål för eventuell bodelning vid äktenskapets upplösning. Giftorättsgodset definieras i sin tur som den egendom som en make har och som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB)).

Pengar som enskild egendom generellt

Vad gäller pengar, i jämförelse med "vanlig egendom" som möbler eller fordon, anses det vara av en mer speciell kategori egendom. Detta eftersom att det är svårt att bedöma dess identiteten hos en viss summa pengar i och med dess utbytbara karaktär - en summa pengar är utbytbar mot en motsvarande summa pengar. I ett rättsfall framkom att, efter att enskild egendom sålts sattes köpeskillingen in på ett för makarna gemensamt lönekonto som användes för löpande hushållsbetalningar (NJA 1992 s. 773). Högsta domstolen fann att de enskilda medlen förlorat sin karaktär av enskild egendom genom de insättningar och uttag som gjorts från kontot, som utan att noggranna noteringar gjorts därav, medfört att medlen sammanblandats.

Vad gäller i det enskilda fallet

Först och främst bör nämnas att ett äktenskapsförord är ett slags skriftligt avtal som måste undertecknas av er båda och lämnas in till Skatteverket för registrering. Äktenskapsförordet blir giltigt först efter det registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄB).

Det går absolut att skiva avtal om att göra egendom enskild genom äktenskapsförord även gällande pengar. Notera dock att pengarna ska vara på ett konto som inte är gemensamt, för att undvika komplikationer om dess identitet. Poängen därav är att pengarna måste hållas avskilda på ett sätt som medför att dessa kan sägas "behålla sin identitet". Om du exempelvis har ett separat konto med denna summa pengar, skriver du bara in i äktenskapsförordet att pengarna på detta konto ska utgöra enskild egendom. Notera att den som påstår att egendom är enskild har bevisbördan för detta. Det innebär att det är angeläget när en skriver äktenskapsförord att detta är så preciserat att det i efterhand kan avgöras vad som är enskild egendom. Du kan härmed höra av dig till din bank om du behöver ytterligare uppgifter om hur dina pengar hålls avskilda så detta kan preciseras i förordet.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (930)
2019-05-25 Ensidigt äktenskapsförord
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap

Alla besvarade frågor (69284)