FrågaFASTIGHETSRÄTTKlyvning22/03/2019

Kan övriga delägare stoppa en klyvning av fastighet?

Hej ! Vi är fyra st som äger en jordbruksfastighet frågan är om en av oss vill stycka av en del där ett sommarhus nu står. kan de övriga delägarna stoppa det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Av dina uppgifter att döma så utgår jag från att ni fyra äger vardera en ideell andel av fastigheten. Det innebär att du och de andra delägarna anses ha samäganderätt till fastigheten, se jordabalken (1970:994) 4 kap. 8 §

Att ni äger fastigheten med samäganderätt medför det i sin tur att lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamägL) blir tillämplig. Huvudregeln är att samägd egendom ska förvaltas med samtliga delägares samtycke, 2 § SamägL.

Av dina uppgifter använder du uttrycket "avstyckning" men i ditt fall skulle jag säga att det snarare rör sig om en klyvning enligt 11 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL). Effekten av en klyvning är densamma nämligen att fastigheten delas i en eller flera delar, den enda skillnaden är att för att klyvning ska föreligga måste fastigheten ägas av flera gemensamt med samäganderätt.

Det är inte något krav på att samtliga delägare ska vara överens för att en klyvning ska ske. Det är med andra ord tillräckligt att en delägare ansöker om förrättning för att en prövning ska ske, se 11 kap. 1 § FBL.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du inte kan hindra den delägare som vill klyva av en del av fastigheten. Dock nämner du i dina uppgifter att det är en jordbruksfastighet. Detta är av betydelse eftersom det finns särskilda bestämmelser angående sådana fastigheter. Enligt 3 kap. 5 – 6 §§ får fastighetsbildning (klyvning) inte ske om det b.la skulle medföra någon olägenhet av betydelse för möjligheten att bruka jorden. Det kan därav vara av intresse att undersöka dessa bestämmelser mer.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar.

Josef Lindström HabtaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Klyvning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000