FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal20/11/2018

Kan övriga delägare bestämma att vi ska hyra ut bostaden?

Hej.

Vi är 4 stycken som ärvde ett hus.

Kan 3 av oss bestämma att 1 utomstående ska bo där?

Gratis ??

Finns inget kontrakt eller något.

Det måste ju vara en sorts hemfridsbrott??

Mvh.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågeställningen att döma tycks det som att det inte finns något avtal mellan er, som rör ert samägande. I de fall inget är avtalat mellan personer med samäganderätt gäller samäganderättslagen. Detta innebär alltså, att om ett avtal finns, så gäller det före lagbestämmelserna.

Enligt 1 § ska delägarna anses äga lika delar av objektet i fråga. Vidare framgår av 2 § att när det gäller förfogande över och förvaltning av objektet, så ska alla delägare vara överens om vad som ska göras. Det bör innefatta inköp, ombyggnader och allmänt underhåll av fastigheten, samt huruvida det ska hyras ut.

Beträffande kostnader ska de enligt 15 § delas lika mellan delägarna, eller rättare sagt proportionellt utifrån var och ens andel.

Det finns inget i den aktuella lagen som tillåter en delägare att tvångsvis köpa ut den andre. En delägare har dock enligt 6 § rätt att få igenom en offentlig auktion av hela objektet om inte någon annan delägare kan visa synnerliga skäl emot det.

Det är alltså inte rimligt att bostaden ska hyras ut utan allas samtycke.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare