Kan överdriven brevväxling vara brottsligt?

Jag och min familj har under några år fått massa brev av vår granne som bland annat har klagat på våra töjjor att dem är för höga, att vi hade saker på vårt garagetak och grannen såg de och blev störd, min lillebror 22år köpte en drönare för skojskull kunna ta med på resor en hobby bara, och han flyger inte över grannens hus bara andra hållet och det finns flera drönare i vårt område. Grannen tror att vi ska "spionera" på dem och min mamma är väldigt obekväm att gå ut bara och sola ute osv. Vi pratar inte med dem och vi har svarat på de senaste brevet att grannen måste sluta med detta, han har fotat vår tomt och skickat till oss och massa. Massa otrevliga brev under åren, vi har bott här i 15 år och detta började för några år sen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering av brott återfinns i brottsbalken (BrB).

Får man ett omfattande antal brev kan det utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Detta framgår av praxis (RH 1983:58). I rättsfallet handlade det dock om en ovälkommen uppvakning genom brev och postkort. Det uppgick till ungefär 50 brev. Däremot framgår det inte i omständigheterna i detta fall om exakt hur många brev som har skickats, dock har det pågått i en längre tid. Detta är avgörande i bedömningen om det ska utgöra ofredande enligt lagens bemärkelse.

Även att ni har svarat med att påtala för grannen att hen måste sluta är viktigt. Detta för att om er granne fortsätter skicka trots att ni har påtalat att ni inte vill ta emot fler blir det att grannen utför handlingarna med uppsåt. För att en handling ska anses utgöra ett brott måste den göras med uppsåt, om det inte uttryckligen framförs av lagtext att oaktsamhet även anses vara tillräcklig grund (1 kap. 2 § BrB).

Slutsats

Det är svårt att ge ett konkret svar utifrån omständigheterna, dels vet jag inte antalet brev eller dess innehåll. Däremot att ni har förmedlat att ni inte vill att grannen ska fortsätta tyder på att det skulle kunna anses utgöra ofredande enligt min mening.

Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro VargasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo