Kan ovaccinerade nekas vård?

https://lagen.nu/2017:30#K9P1https://lagen.nu/2017:30#K9P1https://lagen.nu/2017:30#K9P1Hej!

Kan jag bli nekad vård för att jag inte har vaccinerat mig mot covid19?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera olika bestämmelser som tryggar rätten till hälso- och sjukvård.

Av den svenska grundlagen framgår att staten ska trygga rätten till (bl.a.) vård (1 kap. 2 § regeringsformen). Rätten till sjukvård följer också av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 25.1), men också av Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna (artikel 2). Avslutningsvis har vi i Sverige rätt till vad som kallas vårdgaranti. Det innebär att du har rätt till vård inom en viss tid i den region som du är bosatt i (9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen).

Eftersom du har rätt till vård enligt ovanstående bestämmelser, kan du inte nekas vård med anledning av att du inte vaccinerat dig.

I Sverige är dessutom all vaccinering frivillig, och således finns det inget tvång på att vaccinera sig mot covid-19.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Cornelia AebeloeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”