Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

2020-08-30 i Make
FRÅGA
Mina föräldrar skilde sig för 10 år sedan sedan. Min mamma äger ett sommarhus som min pappa valde att inte göra anspråk på när de skilde sig, han lovade muntligen att inte göra det.Nu ska min pappa gifta om sig och jag undrar om det här med sommarhuset. Kommer min pappas nya fru kunna göra anspråk på huset på något sätt? Vad händer om min pappa går bort, ärver hon en del av sommarhuset och kan hon göra anspråk på det?Kan min mamma göra något för att skydda sommarhuset?
SVAR

Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill ha det utrett hur rättsförhållandet ser ut mellan din 1) Pappa 2) Mamma 3) Din fars nya fru.

Jag kan direkt konstatera att det inte finns något rättsförhållande mellan din mamma och den nya frun. I normala fall ska det efter skilsmässan inte finnas något rättsförhållande mellan din far och din mor, och det är här vi hittar kruxet med din fråga. Huruvida en officiell bodelning skett mellan dina föräldrar.

Enligt äktenskapsbalken 9:1 ska en bodelning ske efter en skilsmässa. Bodelningen ska innehålla, enligt 10:1, giftorättsgods, som enligt 7:1 innefattar all egendom som inte är enskild egendom.

Så: Om din mors sommarhus är giftorättsgods och en bodelning inte skett ännu, så finns det fortfarande ett latent anspråk som din far kan göra på bostaden. Självklart kan en manövrera på ett sätt som tillåter mamman kvarhålla sommarhuset, exempelvis genom att man ger något annat av värde. Det av vikt i bodelningen är att vardera part ska inneha 50% av allt giftorättsgods.

Din fars nya fru kommer aldrig kunna ärva sommarhuset om det inte är skrivet i ett testamente. Då även om din far,genom bodelning, anskaffar sommarhuset, ärver makar endast varandra om de har gemensamma barn.

Sammanfattning:

Problemet kokas ner till frågan om bodelning har skett eller inte. Är bodelningen gjord, så finns det inget rättsligt förhållande mellan någon av parterna i dramat.

Har en bodelning inte skett, kan din far eller mor utan förbehåll begära en bodelning, där då sommarhuset hade blivit inkluderat (förutsatt att det är giftorättsgods).

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (466)
2021-04-19 Bodelning vid dödsfall
2021-04-18 Finns det möjlighet att ge sin make rätt att bo kvar i bostadsrätten efter att man har avlidit?
2021-04-13 Efterlevande makes arvsrätt
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?

Alla besvarade frågor (91410)