Kan nödvärn föreligga vid ett ömsesidigt angrepp?

Jag och minn ex flickvän bråkade. Jag hade massa grejer kvar hemma hos henne som jag ville hämta. Men en dag säger hon att hon ska bränna upp allt och slänga det. Så jag åker dit och hon vägrar släppa in mig, så dum som jag är slår jag sönder rutan på altandörren för att gå in och hämta mina saker. Hon öppnar dörren och börjar kasta glas på mig, slår mig i huvudet medan jag går in, jag puttar bort henne, men hon fortsätter, jag puttar bort henne igen och då tappar hon balansen och slår i diskbänken. Jag tog mina saker och gick. Till min fråga nu, hon har anmält mig för misshandel bland annat. Kan jag göra en motanmälan då jag aldrig slog henne utan bara puttade bort henne? Vad är det värsta jag kan få? Olaga intrång? Skadegörelse? Det är fullt förståligt och räknade med att få betala rutan innan jag gjorde det. Nu skriver hon till alla mina vänner och andra personer och ljuger och skriver massa saker jag verkligen inte ha gjort. Så tänkte anmäla henne för förtal då också.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse
Enligt BrB 12:1 ska den som förstör eller skadar annans egendom, till men för dennes rätt, döms för skadegörelse. Då du slog sönder hennes ruta med uppsåt är min bedömning att rätten troligtvis kommer att bedöma dig som skyldig.

Omständigheter som kan rättfärdiga en gärning
Om du befann dig i en så kallad "nödvärnssituation" och gärningen inte var uppenbart oförsvarlig kan din gärning dock rättfärdigas (BrB 24:1). En nödvärnssituation föreligger bland annat då ett angrepp på egendom är överhängande. Frågan är om den eventuella skadegörelsen av dina saker kan anses vara överhängande i den mening som lagen avser. Ett angrepp kan vara överhängande om det inte är omedelbart förestående. En fartygsbefälshavare som vet att besättningen tänker döda honom när fartyget kommer till en viss plats kan således befinna sig i en nödvärnssituation. Samtidigt är så kallad preventiv nödvärn inte tillåtet. Det är till exempel inte tillåtet att slå någon på grund av att man vet att personen senare kommer att misshandla sin fru. Det är således svårt att med säkerhet påstå huruvida angreppet var överhängande. Min samlade bedömning är dock att angreppet inte var överhängande. En nödvärnssituation förelåg därmed inte, varför din gärning inte kan anses rättfärdigad i detta hänseende.

Min slutliga bedömning är att du troligtvis kommer att dömas för skadegörelse.

Hemfridsbrott
Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, döms för hemfridsbrott (BrB 4:6 st. 1). Rätten kommer med största sannolikhet att anse att du handlade med uppsåt till gärningen. Min bedömning är att du troligtvis kommer att dömas för detta brott.

Misshandel/ringa misshandel
Den som tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta, eller försätter hen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, begår misshandel (BrB 3:5). Att putta någon så att den gör illa sig medför att bestämmelsen blir tillämplig. Möjligtvis bedömer domstolen att det endast rör sig om ringa misshandel. Det kan dock ifrågasättas om du handlade med uppsåt, vilket är ett krav för att straffrättsligt ansvar ska utdömas. Det är möjligt att rätten anser att du handlade med insiktsuppsåt, d.v.s. att du med säkerhet kunde förutse att du skulle tillfoga henne smärta om du puttade henne. Hur en domstol skulle avgöra frågan dock är svårt att säga. Det beror på vilken bevisning som kan stödja din uppfattning av händelseförloppet.

Omständigheter som kan rättfärdiga en gärning
Nödvärnsbedömningen skiljer sig här åt från den som gjorts ovan. En nödvärnssituation föreligger visserligen då gärningsmannen har påbörjat ett brottsligt angrepp på person, vilket stämmer överens med ditt fall då ditt ex hade påbörjat en misshandel innan du knuffade henne. Dock vill jag påstå att hon handlade i en nödvärnssituation då hon började slå dig. Du hade påbörjat skadegörelse samt hemfridsbrott, vilket innebär att en nödvärnsgärning förelåg. Vidare var gärningen inte uppenbart oförsvarlig. Då hon befann sig i en nödvärnssituation kan du inte anses ha befunnit dig i en sådan.

Min slutliga bedömning är att du troligtvis kommer att dömas för misshandel, eller i vart fall ringa misshandel.

Förtal
Det är svårt för mig att göra en bedömning huruvida förtal föreligger, då jag inte har tillgång till de särskilda uttalandena. Nedan kommer jag att redogöra för de allmänna förutsättningarna för förtal.

Om uttalandet skett i en tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i TF 7:4 p 14. Den säger att förtal är straffbart om någon lämnar en uppgift som är nedsättande. Förtal är dock inte straffbart om det var försvarligt att lämna uppgiften, uppgiften är sann, eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.

Då uttalandet skett i annat format än tryckt skrift gäller istället förtalsbestämmelsen i BrB 5:1. Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal.

Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då du skriver om uppgiften i en tidning där du använder personens namn på sätt som gör att personen blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga. Frågan är om ett sms till några personer kan medföra att spridningskravet anses uppfyllt.

Om uppgiften är sann eller om det annars var försvarligt att sprida den föreligger inte straffrättsligt ansvar.

__________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo