Kan närstående vara vittne till testamente? Vad händer om de är vittnen?

Hej. Jag har ett testamente skrivet av en jurist om fördelningen av arvet efter mig till mina tre barn.

Nu är det så att det är mina två syskon som bevittnat testamentet. Nu undrar jag om testamentet är

ogiltigt på grund av att nära släktingar varit vittnen.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattat svar:
Ja ditt testamente kan tyvärr ogiltigförklaras av en domstol eftersom syskon inte bör signera ett testamente då de är potentiella arvtagare och närstående.
Om arvingarna väljer att följa testamentet ändå så har det dock på sätt och vis fortfarande giltighet om arvingarna väljer att inte klandra testamentet i domstol.
Jag råder dig dock ändå för säkerhets skull att få en kopia eller skriva ett nytt testamente och få signaturer av exempelvis grannen eller någon annan bekant.

Utredning:
Är ditt testamente giltigt?
När det gäller testamenten så är det ärvdabalken (Förkortas ÄB) som reglerar hur testamentet det ska upprättas, efterföljas, ogiltigförklaras osv.

Ett testamente ska bevittnas och undertecknas av två vittnen för att vara styrkt. ÄB 10:1.
Vittnena ska signera testamentet samt ange sitt yrke och hemvist. ÄB 10:2. Det här är dock lite överkurs eftersom det egentligen handlar om att man ska kunna identifiera vittnena.
Det är dock inte tillåtet för syskon att vara vittnen. Det framgår av ÄB 10:4. De du väljer ut för att vara vittnen ska helt enkelt vara utomstående personer. Anledningen till att dessa inte får vara vittnen är att de potentiellt är arvtagare och därför bör hållas utanför. Om du inte har ett testamente, och inte heller barn, så kommer ju helt enkelt dina föräldrar att ärva din kvarlåtenskap. Oftast lever dock inte föräldrarna och därför blir det dina syskon som ärver istället.

För att testamentet ska vara helt "giltigt" krävs alltså att det är utomstående personer som inte räknas upp i ÄB 10:4 som är vittnen till ditt testamente.

Vad händer då om ditt testamente är "ogiltigt" eftersom det är undertecknat av fel personer?
Det enkla svaret här är att det egentligen fortfarande är giltigt eftersom testamentet ska tolkas enligt testators (din) vilja. Det är alltså upp till dina arvingar. De kan välja att följa testamentet till punkt och pricka trots de felaktiga vittnena. Om dina barn följer testamentet så spelar vittnena absolut ingen roll... Därför kan man inte direkt säga att testamentet är ogiltigt för att det blivit lite fel.

Testamentet är på sätt och vis ogiltigt eftersom det kan ogiltigförklaras när det inte är upprättat på rätt sätt. ÄB 13:1.
Men samtidigt är testamentet fortfarande giltigt och man kan välja att följa det och strunta i att formkraven inte är helt uppfyllda.

Problemet blir om någon arvinge inte vill följa testamentet och väljer att klandra det.
Då kan en domstol helt enkelt välja att ogiltigförklara testamentet och istället följa den vanliga arvsordningen där bröstarvingarna, dina tre barn, ärver en tredjedel av din kvarlåtenskap vardera. Poängen med ditt testamente försvinner då och det känns ju tråkigt att du låtit en jurist upprätta ett testamente som sedan ogiltigförklaras av en sån här grej.

Mitt råd:
Därför rekommenderar jag dig att upprätta ett nytt testamente och låta exempelvis en granne eller någon annan bekant signera testamentet. De behöver inte få reda på innehållet alls utan det räcker att de vet att det är ett testamente de signerar.
Du behöver inte betala en jurist upprätta dokumentet igen, antingen kan du be om en kopia eller så kan du själv skriva av det.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”