Kan nakenbilder utge straffansvar?

2020-05-05 i Påföljder
FRÅGA
Hej. En tjej lade till mig på snapchat för ett tag sen. Och den allra första bilden hon skickade var en bild där hon täckte för sina bröst. Och såna bilder fortsatte hon skicka lite då och då samtidigt som vi skrev lite allmänt. Sedan frågade hon om hon fick låna 1000 kr, vilket hon till slut fick. Och fortsatte fortfarande skicka täckta bröstbilder. Nu säger hon till mig att hon ska anmäla mig till polisen. Vad ska jag göra? Och vad har jag gjort för brottsligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka brott kan du ha gjort dig skyldig till?

Av den informationen jag fått av dig så är det korta svaret att du inte gjort dig skyldig till något brott.

Har du däremot spridit någon annans nakebilder kan brottet utgöra olaga integritetsintrång enligt brottbalken 4 kap. 6 c §. Det förutsätter dock att spridningen 1) skett olovligen, och 2) är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Det krävs dock att gärningen ska ha gjorts uppsåtligen för att straffansvar ska komma på tal, att göra något med uppsåt innebär att man gjort något med avsikt. Sammanfattningsvis kan du inte dömas för olaga integritetsintrång om du inte har spridit bilderna, eller om dessa rekvisit inte är uppfyllda.

Ett annat tänkbart brott skulle kunna vara sexuell posering enligt brottsbalken 6 kap. 8 §. Det förutsätter dock att du främjat eller utnyttjat kvinnan du haft kontakt med och att hon är ett barn under femton år (8 § första stycket). Har hon fyllt femton år men inte är myndig så kan du endast hållas ansvarig om utnyttjandet inneburit skada för barnets hälsa eller utveckling (8 § andra stycket).

Även om det här lånet skulle vara någon form av betalning så utgör det inget brottsligt agerande från din sida. Att köpa nakenbilder uppfyller inte kriterierna för vad som skulle kunna anses utgöra köp av sexuell tjänst enligt brottsbalken 6 kap. 11 §. Köp av sexuell tjänst förutsätter att en sexuell förbindelse skett mot ersättning, vilket avser samlag eller annan jämförbar handling. Köp av "bröstbilder" omfattas alltså inte av den bestämmelsen.

Det finns inget du kan eller bör göra i detta skede då jag, utifrån de omständigheter du beskriver, bedömer att du inte begått något brott

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91059)