Kan någon annan än testamentsgivaren få en kopia av testamentet?

2021-03-25 i Testamente
FRÅGA
Hej och tack för möjligheten att ställa en fråga! Saken rör Testamente. Undertecknad finns namngiven i ettTestamente hos en äldre dam. Hon lever i dagsläget ensam och har inga släktingar kvar i livet. Det skrivna Testamentet ligger på en begravningsbyrå, som också är giltigt med vittnen osv.Min fråga är om jag kan begära ut en kopia på detta med stämpel, avsikten är att jag även då kan intyga, och se till att den äldre damens yttersta vilja kommer i anspråk, när vederbörande avlider.Tack på förhand.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kort besvara din fråga först, är det inte troligt att du kan få ut en kopia på testamentet. Det bör enbart vara testamentsgivaren själv som kan begära ut testamentet hos en byrå, antingen för att återkalla det, ändra eller bara förflytta det. Det finns flera anledningar till detta:

Ett testamente åsyftar ett dokumentet där en persons yttersta vilja står nedskriven (9 kap. 1 § Ärvdabalken). Enligt reglerna i 10 kap. 1 § ÄB behöver testatamentsgivaren inte berätta innehållet i testamentet ens för vittnena, om personen inte vill det. Många förvarar sina testamenten hos en begravningsbyrå eller advokatbyrå. Syftet med att göra så istället för att förvara det hemma, har med säkerheten att göra. Dels för att testamentet inte ska försvinna eller glömmas bort, men också för att det inte ska hamna i fel händer. Om testamentsgivaren fortfarande är i livet, verkar det därför osannolikt att någon annan skulle ha rätt att begära ut ens kopia av personens testamente.

En kopia på ett testamente är inte juridiskt giltigt, endast orginalet är det. Det är också bara giltigt ifall det återspeglar testamentsgivarens vilja enligt 10 kap. 5 § ÄB. Det innebär att om du har en kopia av testamentet, men hon uttrycker en annan vilja så ska kopian i din hand anses utan verkan.

Vad kan gälla för dig?

Om du är den enda testamentstagaren och det inte finns några andra arvingar som kommer gå före dig, så kommer du bli meddelad när damen senare avlider om din testamentsrätt. Ibland kan det vara klurigt att tolka testamenten i situationer där ingen har innan personens död har fått veta vad som skrivits, men testamentsgivarens rätt att få testamentera sina tillgångar helt enligt sin egna vilja går före enligt rätten och därför ser det ut så här. Om du har frågor angående hur en delgivning av testamentet kommer till sen, kan du ställa en ny fråga här på Lawline.

Utöver detta ser jag ingen anledning till att du behöver ha en kopia på testamentet heller. Om du sen kan förmedla vad som verkade vara hennes vilja, utifrån er kontakt och relation när hon levde, så kan det användas vid tolkning av hennes testamente om något skulle vara oklart.

Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, annars är du som sagt välkommen att ställa ytterligare en fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2949)
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?

Alla besvarade frågor (96379)