Kan mitt hyreskontrakt sägas upp av en ny fastighetsägare?

2017-04-28 i Hyresavtal
FRÅGA
Om en hyresfastighet byter ägare kan då den nya hyresvärden (ägaren) häva tidigare kontrakt för att få tillgång till lokal för eget bruk?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga blir beroende av om den tidigare hyresvärden gjort förbehåll för ditt hyresavtal i överlåtelseavtalet till den nya hyresvärden eller inte.

Säljaren av fastigheten måste göra förbehåll för hyresrätterna

När en fastighet överlåts till en ny ägare kommer de befintliga hyresavtalen knutna till fastigheten förbli endast om hyresvärden har gjort förbehåll för dessa i överlåtelseavtalet till den nya hyresvärden. Med förbehåll menas att ett villkor införts i överlåtelseavtalet som säger att hyresavtalen ska bestå även efter försäljningen. Har din gamla hyresvärd inte gjort något sådant förbehåll blir ditt hyresavtal inte gällande gentemot den nya hyresvärden och du kan sägas upp av den nya hyresvärden. Motsatsvis innebär det att den nya hyresvärden inte kan säga upp ditt hyresavtal i förtid om ett förbehåll har gjorts för din hyresrätt.

Du kan ha rätt till skadestånd om du blir uppsagd av den nya hyresvärden

Om något förbehåll inte gjorts för din hyresrätt och du blir uppsagd av den nye hyresvärden, så har du som hyresgäst rätt till skadestånd av den tidigare hyresvärden. Skadeståndet kan dock inte bli större än den skada som du kan bevisa att du lidit på grund av att ditt hyresavtal har upphört gälla (se 7 kap. 18 § Jordabalken).

Du måste anmäla den skada du lidit p.g.a. uppsägningen inom sex månader

För att du ska få göra den gamla hyresvärden ansvarig för den skada du lidit på grund av en uppsägning så måste du anmäla detta skriftligt till den gamla hyresvärden. En sådan anmälan måste du göra inom sex månader från att du fått reda på att fastigheten bytt ägare (se 7 kap. 20 § Jordabalken).

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?