FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)11/03/2022

Kan mitt barnbarn häva hyresavtal som har ingåtts på distans?

Hej. Har ett barnbarn 19 år som bor i stad X. I vecka 8 tecknades hyresavtal på en lägenhet digitalt. Detta pga att hyresvärd kontaktade barnbarnet i stad Y per telefon och då sa dom att det fanns en lägenhet med tillträde 1 mars och att hon måste bestämma sig inom 2 timmar. Barnbarnet blev då lite i eld och lågor och svarade ja efter lite betänketid. Vad anses om ett sådant ingånget avtal per telefon och digitalt utan att först få chansen att besikta lägenheten. Nu igår(1mars) var hon och såg lägenheten för första gången den är inte vad hennes önskemål är. Vad gäller nu kan barnbarnet häva avtalet och därmed slippa regeln om 3 månaders uppsägning?

Tacksam för svar

Morfar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ditt barnbarn tackar ja till erbjudandet om lägenheten i telefonsamtalet och att hyresavtalet därefter skrivs på digitalt. Ett muntligt avtal är som huvudregel lika bindande som ett skriftligt avtal. Har ett anbud, det vill säga ett erbjudande, accepterats av motparten har ett bindande avtal ingåtts (3 § AvtL).

Ditt barnbarn kan inte häva avtalet

Eftersom ditt barnbarn ingick avtalet via telefon har det ingåtts på distans. Vid avtal som ingås på distans gäller vanligtvis Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagens bestämmelser gäller dock inte för avtal som avser uthyrning av varaktigt boende (2 kap 1 § första stycket). Eftersom hyreslägenheten används som varaktigt boende blir alltså inte lagen tillämplig i detta fallet. De aktuella reglerna finns i stället i den så kallade hyreslagen i 12 kap Jordabalken och där finns ingen bestämmelse som ger någon ångerrätt. Sammanfattningsvis finns det tyvärr inget lagstöd för att kunna häva avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise EngströmRådgivare