Kan mina halvsyskon ärva min pappa, om han upprättar ett testamente?

Hej

Mina föräldrar har bara mig gemensamt. Båda mina föräldrar har barn sedan tidigare äktenskap. Vad gäller angående arv? Kan mina "halvsyskon" ärva min pappa som ej är deras biologiska far om mina föräldrar upprättar ett testamente där det ska delas lika emellan syskonen?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Bodelning med anledning av ena makens död

När äktenskapet upplöses genom ena makens bortgång, kommer en bodelning att äga rum innan arvet fördelas, se 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB) och 23 kap 1 § Ärvdabalk (ÄB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktBDet samlade giftorättsgods läggs sedan samman och delas på hälften, 11 kap 3 § ÄktB. Hälften av egendomen tillfaller då efterlevande make på grund av giftorätt och den andra hälften ingår i kvarlåtenskapen efter den avlidne. Det som sedan återstår på den avlidnes sida, efter att en bodelning har genomförts och att efter att dödsboet skulder är betalda, utgör kvarlåtenskapen och är den egendom som sedan kommer att fördelas i arvskifte, se 23 kap 1 § ÄB.

Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap

Kvarlåtenskapen efter dina föräldrar kan därefter fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB.

Bröstarvingars arvsrätt

Du som bröstarvinge, det vill säga avkomling till din förälder tillhör första arvsklassen och den som i första hand ärver till lika stora delar som andra bröstarvingar till samma förälder , 2 kap 1 § ÄB. Enligt huvudregeln ärver efterlevande make före gemensamma barn, vilket innebär att efterlevande maken kommer ärva din del del av kvarlåtenskapen, 3 kap 1 § ÄB. Du har sedan rätt till efterarv som inträder först vid efterlevande makes bortgång, 3 kap 2 § ÄB. Särkullbarnen, det vill säga säga dina halvsyskon, har dock rätt att få ut sitt av direkt vid sin förälders bortgång, men kan dock välja att avstå från sin rätt till förmån för den efterlevande maken och istället ha rätt till efterarv när efterlevande i sin tur går bort, 3 kap 9 § ÄB. Det är alltså bara bröstarvingar som har legal arvsrätt, dina andra halvsyskon har alltså inte rätt att ärva sin "styv" förälder. Det är dock möjligt för dina föräldrar att genom testamente bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas och på så sätt kan dina halvsyskon erhålla arvsrätt.

Bröstarvingars rätt till laglott

Även om det finns ett giltigt testamente där din dina föräldrar har testamenterat bort hela eller delar av sin kvarlåtenskap, så har bröstarvingar alltid rätt att få ut minst sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som arvlåtare genom testamenteras kan förfoga över. Din far kan alltså testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap som du och dina syskon ska dela på.

Laglotten faller dock inte ut automatisk när det finns ett testamente som inskränker laglotten. För de fall ett eventuellt testamente skulle inskränka laglotten, måste varje bröstarvinge påkalla jämkning för att få ut sin laglott, se 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten är även individuell för varje bröstarvinge och begäran om jämkning ska framställas senast 6 månader från delgivningen av testamentet, 7 kap 3 § 3 st ÄB. Om en bröstarvinge inte kräver jämkning av testamentet gäller dock testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”