FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet10/05/2017

Kan mina grannar tvinga mig sälja och flytta från mitt friköpta radhus?

Hej, i ett friköpt radhus kan grannar säga vi är inte nöjd med dig du ska sälja och flyta här i från.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om du äger huset, kan ingen annan än du sälja det.

Enligt svensk grundlag kan ingen tvingas sälja sin mark eller annan egendom (2 kap. 15 § regeringsformen, se här). Det är endast staten som kan tvinga en person att sälja sin mark eller egendom under vissa situationer (expropriation). Vid expropriation ska ägaren till egendomen få full ersättning.

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) är att jämställas med svensk grundlag. Enligt första artikeln i tilläggsprotokollet i EKMR gäller att var och en ska ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får genom tvång skiljas från sin egendom förutom när det gäller expropriation.

Detta är den grundlagsenliga rätt en individ har till sin egendom. Men såsom jag förstått det är det grannar och inte staten som vill att du säljer ditt friköpta radhus. I exempelvis en bostadsrätt kan man bli uppsagd om man inte betalar avgiften i tid, grovt missköter sig, bryter mot avtalet och så vidare eftersom du inte helt äger huset. När man däremot bor i ett friköpt hus så har man inga sådana förhållanden. Dina grannar har ingen rätt eller möjlighet att kräva att du flyttar därifrån eftersom (1) du bor i ett friköpt hus och (2) det är din rätt till skydd och respekt för din egendom enligt svensk grundlag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”