Kan min sons hyresvärd tvinga honom att flytta för att hen hellre vill ha en annan hyresgäst i lägenheten?

2017-11-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Min sons hyresvärd vill att han ska flytta till en större lägenhet i samma fastighet. En lägenhet som han inte har råd med. Hyresvärden vill låta en annan hyresgäst i huset överta hans lägenhet. Kan hyresvärden säga upp min sons kontrakt med tre månaders varsel trots att han har ett förstahandskontrakt som gäller ett år i taget t.o.m. augusti 2018?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska vidareutveckla mitt svar är du välkommen att publicera en kommentar nedan, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Som du säkert är medveten om regleras hyresrättsfrågor i 12 kap. jordabalken (som vanligtvis, kort och gott, kallas "hyreslagen"). När jag i fortsättningen hänvisar till lagrum avses detta kapitel.

Enligt 1 § är lagen tvingande. M.a.o. är det inte möjligt för en hyresvärd att i ett hyresavtal smyga in villkor som urholkar hyresgästens rättigheter (om lagen inte tillåter just den typen av specialvillkor). Överlag kan man säga att hyresgäster har en mycket stark ställning i svensk lagstiftning, inte minst gällande det s.k. besittningsskyddet.

När ett hyresavtal ingåtts för bestämd tid upphör avtalet det datum som skrivits in i avtalet (3 §). Enligt samma lagrum måste dock uppsägning alltid ske när ett hyresförhållande varat under längre tid än nio månader.

Mot den bakgrunden kan redan nu konstateras att din sons hyresvärd inte har rätt att säga upp honom om det finns ett tidsbestämt avtal. Dessutom hade din son inte automatiskt varit tvungen att flytta även om det nu varit augusti 2018 (eftersom uppsägning alltid måste ske efter så pass lång tid).

Även om hyresvärden går med på att din son får bo kvar till augusti nästa år är det tänkbart att hen vill att han flyttar ut därefter. I ett sådant läge måste någon av uppsägningsgrunderna i 46 § vara uppfyllda. Exempel på sådana grunder är att huset ska rivas eller att den aktuella lägenheten inte längre ska användas som bostad. Att hyresvärden är intresserad av att få in en annan hyresgäst är däremot inte, vilket nästan säger sig självt, en giltig uppsägningsgrund.

Om hyresgästen och hyresvärden inte kan komma överens om förlängning åligger det hyresvärden att ta frågan till hyresnämnden, senast en månad efter att hyrestiden löpt ut (49 §). Hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten under hela den tid som tvisten behandlas av hyresnämnden (50 §).

Sammanfattningsvis ger din fråga intrycket av att hyresvärden antingen har dåliga kunskaper inom hyresrätt, eller medvetet försöker lura din son. Min rekommendation är således att meddela hyresvärden att kontraktet åtminstone gäller fram till augusti 2018 och att hen därefter får försöka säga upp din son, vilket sannolikt inte kommer att lyckas med tanke på den anledning hen nu framfört.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2110)
2021-12-05 Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?
2021-12-03 Vad gäller vid byte av hyresvärd när hyresvärden är privatperson?
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (97662)