Kan min son företräda sin bror med fullmakt?

2019-03-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vi har två söner, båda permanent boende i USA och med både svenskt och amerikanskt medborgarskap. Den yngre sonen har drabbats av psykisk sjukdom och förvägrar varje kontakt med brodern, exfrun (ett gemensamt barn) eller oss. Han bor på ett enkelt nödhjälpshem och har ingen egen ekonomi. Han har inte bankkonto eller kreditkort.Min fråga är: Kan den äldre brodern få en fullmakt från den yngre, som täcker vad som skall göras vid framtida arvskifte. ( Ingen försäljning av fast egendom ) Hur kan frågan om utbetalning av arvslotten ordnas? Kan den äldre bli bemyndigad att ta emot dessa medel och sköta hans ekonomi?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Om båda dina söner är dödsbodelägare är det möjligt för den ena av dem att företräda den andre med hjälp av en fullmakt. Det går således att upprätta en fullmakt för ändamålet. Detsamma gäller i princip möjligheten att sköta hans ekonomi. Det är möjligt att upprätta en fullmakt som ger den ena av era söner rätt att sköta den andres ekonomi.

Innehavaren av en fullmakt (fullmäktigen) har däremot bara rätt att göra det som fullmaktsgivaren har rätt att göra. Om fullmaktsgivaren exempelvis förlorar sin förmåga att ingå avtal på grund av psykisk sjukdom förlorar även fullmäktigen förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning. Av denna anledning har det införts en s.k. framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att denne förlorat sin egna förmåga att göra det. En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal på grund av bland annat sjukdom.

Det som eventuellt kan försvåra i ert fall är att den ene sonen för tillfället lider av en psykisk sjukdom. Det framgår dock inte av frågan hur allvarlig den psykiska sjukdomen är just nu. Om den däremot inte är allvarligare än att han kan ingå avtal är min rekommendation att ni upprättar en fullmakt som ger hans bror rätt att företräda honom såväl vad gäller arvskifte som hans ekonomi i övrigt. Samtidigt bör ni upprätta en framtidsfullmakt som ger den andre sonen rätt att företräda sin bror om han skulle bli sjukare och inte längre själv ha möjlighet att ingå avtal och ta beslut.

För att det ska bli så korrekt som möjligt rekommenderar jag starkt att ni tar hjälp av en jurist för att upprätta såväl den fullmakt som ska gälla just nu som framtidsfullmakten. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa er upprätta fullmakterna så de blir korrekt utformade och minskar risken för eventuella tvister i framtiden. Om ni är intresserade av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll