Kan min sambo tvinga sig till försäljning av gemensam fastighet?

2021-05-11 i Fastighet
FRÅGA
Jag och min sambo har separerat. Vi äger gemensamt en fastighet värd kanske 6 milj. Saken är den att jag vill behålla fastigheten för att jag tror det är bra för barnen. Hon vill flytta så fort som möjligt. Tyvärr befinner jag mig just nu i en situation som arbetssökande och får inte låna hos banken. Även min fd sambo får inte låna den motsvarande summan på vår gemensamma fastighet även om långtida fast tjänst. Har personligen försökt låna på en annan fastighet jag äger men det går inte heller just nu. Kan min fd sambo tvinga mig att flytta / sälja vår gemensamma fastighet? Då för att få ut kapital till att köpa en ny bostad.Tips, tankar?Bästa hälsningar
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du och din sambo har en samägd fastighet. Om ni inte gemensamt kan komma överens om att sälja bostaden kan din före detta sambo ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av gemensam bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. En delägare av fastigheten kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den andra delägarna motsätter sig en ordinär försäljning (6 § Samäganderättslagen).

Tvångsförsäljning kan i vissa fall stoppas om delägaren eller delägarna kan visa att synnerliga skäl föreligger. Svenska domstolar har tillämpat rekvisitet synnerliga skäl mycket restriktivt. Det innebär att det krävs att det föreligger väldigt särskilda omständigheter för att detta skulle beviljas. I praxis har det till exempel förelegat synnerliga skäl att få anstånd med tvångsförsäljningen vid särskilt dåligt konjunkturläge eller om det finns andra förhållanden som skulle göra försäljningen förlustbringande (se NJA 1974 s. 490). Det har vidare uttalats att i vissa fall kan sociala skäl vägas in för att ge anstånd med försäljningen.

Sammantaget innebär det ovan anförda att det finns mycket begränsade möjligheter för dig att beviljas ett anstånd om din före detta sambo ansöker om tvångsförsäljning. Det är den som motsätter sig en tvångsförsäljning som måste bevisa att synnerliga skäl föreligger.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?