Kan min sambo slänga ut mig fast att lägenheten är min egen?

FRÅGA
Jag och sambon ska dela på oss och vi bor i en lägenhet som jag står på och jag skaffa den innan vi flytta ihop. Vi har två barn men ett gemensamt. Han har jobb och jag är arbetslös så han betalar hyran och elen och jag mat och försäkringar. Nu påstår han att han kan slänga ut mej och min dotter på gatan för han betalar hyran och elen fast bara jag står på hyreskontraktet. Stämmer det ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej det stämmer inte.

När ett samboförhållande upphör kan man begära bodelning på allt som utgör samboegendom och därmed få en rätt till vissa bestämda föremål, där inräknat bostad. Detta förutsätter dock att lägenheten utgör samboegendom vilket den bara gör om den införskaffats för gemensamt bruk under samboförhållandets gång, detta oavsett vem som faktiskt står på kontraktet. Även så, så kan man inte göra anspråk på lägenheten för att man betalat räkningarna utan den hamnar hos den som anses bäst behöva den enligt 16 § sambolagen.

Vad en sambo förvärvat före samboförhållandet kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Därmed utgör lägenheten inte samboegendom och eftersom lägenheten är din och du står på kontraktet så förblir den din och din sambo kan inte under några omständigheter slänga ut dig och din dotter på gatan.

Det enda din sambo kan göra är att väcka talan om övertagande av bostad enligt 22 § sambolagen. Bestämmelsen är en skyddsregel till förmån för den som bäst behöver bostaden. Här krävs dock starkare skäl för ett övertagande än om lägenheten utgjort samboegendom vad avser bäst behov. När det gäller regleringen i 16 § och gemensamma barn, anses i normalfallet att den hos vilken barnet ska bo hos har bäst behov av bostaden. I och med att du sedan tidigare har en dotter kan inte din sambo ur den synvinkeln anse sig ha större behov av lägenheten i fall att ert gemensamma barn skulle bo hos honom. Här kommer även den ekonomiska situationen att spela in. I och med att du är arbetslös och din man arbetar och tjänar pengar får han anses ha lättare att få en ny bostad och interimistiskt hitta andra lösningar.

Du behöver med andra ord inte oroa dig för att han ska kunna slänga ut dig på gatan med argumentet att han betalat hyran och elräkningen. Skulle han hindra dig från att komma in i lägenheten gör han sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Tvärtom kan du begära att han flyttar ut och följer han inte din uppmaning gör han sig skyldig till hemfridsbrott.

För att slå fast att samboförhållandet har upphört och att lägenheten inte är samboegendom utan att den är din, kan du begära att en bodelning ska ske och ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas. Om din sambo vägrar flytta ut kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och ansöka om handräckning enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning och därmed få din sambo avhyst från bostaden.

Uppstår några problem råder jag dig att kontakta någon av våra jurister för vidare konsultation.

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2398)
2019-09-23 Tillbakatagande av kontantinsats.
2019-09-23 När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?
2019-09-22 Vilken sambo får bo kvar i bostaden?
2019-09-22 Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

Alla besvarade frågor (73003)