Kan min sambo få sjukersättning efter att ha blivit sjuk i COVID-19?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA
Det gäller min sambo hon jobbar som vikarie på äldreboende Hon blev smittad av Kovid 19 på arbetsplatsen Hon får ingen sjukersättning. Kan detta vara rätt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga!

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du ärmellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör attdu aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden. Sjukersättningär alltså inte något som man får när man blivit tillfälligt sjuk.

Däremot har din sambo givetvis rätt till sjuklön ochdärefter eventuellt sjukpenning för den period hon är frånvarande från jobbet. Sjuklönfår man från sin arbetsgivare de två första veckorna då man är sjuk och innebäratt man får 80 % av sin genomsnittliga veckolön och andra anställningsförmåner(1 § och 6 § lag (1991:1047) om sjuklön). Om man fortfarande är sjuk efter detvå veckorna kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningär en ersättning som kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmågapå grund av sjukdom (24 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)).

Om din sambo inte har fått sjuklön bör hon först kontaktaarbetsgivaren och göra sin rätt till sjuklön gällande. Om arbetsgivaren vägrarbetala ut sjuklön kan du vända dig till Försäkringskassan. De har ensjuklönegaranti som innebär att Försäkringskassan kan betala ut din sjuklön omdu och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller dinarbetsförmåga. Det kan du göra via denna länk.

Om din sambo har fått sjuklön men inte sjukpenning, trotsatt hon ansökt om det, beror det antagligen på att Försäkringskassan gjortbedömningen att du kan gå till arbetet. Viktigt att komma ihåg är att Försäkringskassanbehöver ett läkarintyg med uppgifter om sjukdomen för att kunna besluta omsjukpenning. Mer information finns via denna länk.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?