Kan min partner ingå ett avtal i mitt namn?

2017-11-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag är gift. Kan då den jag är gift med teckna ett telefonabonnemang i mitt namn utan att jag skrivit under något eller sagt ja på en bandinspelning till detta abonnemang?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns vissa tillfällen då det är möjligt att teckna ett avtal åt en annan person. Detta är möjligt om personen som vill ingå ett avtal (huvudmannen) ger en annan person (mellanmannen) en fullmakt. I fullmakten förklarar huvudmannen vad mellanmannen får göra. Med andra ord förklarar fullmakten vilken behörighet mellanmannen har. Om mellanmannen överskrider sin behörighet, d.v.s. gör något annat än det hen fått tillåtelse till, är huvudmannen inte bunden av avtalet, 10 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Även om du inte gett din make eller maka en fullmakt kan du vara bunden av avtalet om du uttrycker ett godkännande i efterhand. Det kallas för ratihabition.

Sammanfattningsvis kan man säga att din make eller maka måste fått en fullmakt av dig för att kunna teckna ett telefonabonnemang i ditt namn. Om du godkänner avtalet i efterhand är du dock bunden av avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1437)
2021-11-30 Är det olagligt att använda någon annans kontokort för att shoppa online om man har personens samtycke?
2021-11-30 Ofullständig fråga
2021-11-16 Rätt till provision?
2021-11-15 Hur beräknas andelarna vid en avyttring av en gemensamt ägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97608)