Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?

2021-04-06 i Gåva
FRÅGA
Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåva av bostadsrätt

För att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ske frivilligt av gåvogivaren (din pappa) till gåvotagaren (sitt ena barn). Det ska finnas en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte förekomma.

Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen meddelas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).

Följder av gåvan

Gåvan kan ses som ett förskott på arv, vilket innebär att en arvinge mottagit egendom innan gåvogivaren avlidit. Detta resulterar i att gåvotagaren får sitt framtida arv minskat med värdet för förskottet under förutsättning att det inte framgår av ett gåvobrev att gåvan inte ska ses som förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Din pappa kan ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96356)