FrågaAVTALSRÄTTGåva29/03/2020

Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

Min man ägde lgh innan vi gifte oss. Inget är skrivet. Då äger jag väl halva lgh. Nu vill min man att jag ska äga hela själv. Kan han ge mig sin halva i ett gåvobrev. Om de går. Hur gör man. Mvh.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:

- Kan din man ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

- Hur ska ni gå tillväga för att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva?

Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt, eftersom du skriver att din man äger den. Om jag har förstått dig rätt så har ni inget äktenskapsförord.

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och bostadsrättslagen (BRL) i mitt svar.


Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev

Det korta svaret på din första fråga är ja - det är fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev.

Jag kommer nu att ge dig mer information om vad som gäller samt om hur ni ska gå tillväga för att fullborda gåvan.


Din man äger fortfarande hela lägenheten själv

Inledningsvis är det viktigt att ni vet hur äganderätten till lägenheten ser ut i nuläget.

Din man är fortfarande ensam ägare till hela lägenheten, trots att ni är gifta och inte har något äktenskapsförord. Det beror på att ni betraktas som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB).

När ni gifte er förändrades alltså inte er individuella äganderätt till egendom som ni ägde på var sitt håll innan äktenskapet. Däremot fick ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Jag kommer nu att förklara vad giftorätten innebär.


Du har giftorätt i hälften av lägenhetens värde vid en bodelning

Giftorätten innebär att all er individuellt ägda egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag utgår från att lägenheten inte är enskild egendom eftersom det kräver att den aktivt har omvandlats till sådan, vilket du inte nämner något om (7 kap. 2 § ÄktB).

Som giftorättsgods ska lägenheten ingå i en bodelning mellan er om ni skiljer er eller om någon av er avlider (10 kap. 1 § och 9 kap. 1 § första stycket samt 1 kap. 5 § ÄktB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika efter att värdet av era skulder har dragits av (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du vid en bodelning har giftorätt i hälften av lägenhetens värde, eftersom den är giftorättsgods.

Så länge ni är gifta har du dock inte någon äganderätt till hälften av lägenheten - din man äger fortfarande hela lägenheten själv.


Gåvobrevet måste uppfylla formkrav och bostadsrättsföreningen ska meddelas

Som tidigare nämnt är det fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Observera att det rör sig om äganderätten till hela lägenheten, inte enbart hälften.

För att vara giltigt behöver gåvobrevet uppfylla följande formkrav, eftersom gåvan är en bostadsrätt (6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 5 § tredje stycket BRL):

- Det ska vara skriftligt.

- Det ska undertecknas av din man samt av dig.

- Det ska innehålla uppgifter om lägenheten.

För att gåvan ska bli fullbordad behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen att din man har gett dig lägenheten i gåva. Det har bestämts i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1971 s. 66 och NJA 1993 s. 560).

Dessutom behöver du bli accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första och andra stycket BRL).

När detta är uppfyllt har gåvan blivit fullbordad. Då är du ägare till lägenheten.


Ni kan skydda din äganderätt genom registrering hos Skatteverket

Ni kan skydda din äganderätt till lägenheten genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Då kan din mans eventuella långivare inte göra anspråk på lägenheten om han skulle bli skuldsatt (8 kap. 1 § första och andra stycket samt 16 kap. 2 § första stycket ÄktB).

I dagsläget kostar det 275 kronor att registrera en gåva mellan makar (mars 2020). Ni kan läsa om hur ni registrerar gåvan på Skatteverkets hemsida.


Sammanfattning

Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Det rör sig om hela lägenheten eftersom han har ensam äganderätt till den.

För att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva behöver ni tänka på tre saker:

1. Gåvobrevet måste uppfylla lagens formkrav, som jag har beskrivit ovan.

2. Ni behöver meddela bostadsrättsföreningen och den behöver i sin tur acceptera dig som medlem i föreningen.

3. Ni kan registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att skydda din äganderätt till lägenheten.

Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalsrobot. Vid intresse kan ni ta hjälp av den för att upprätta gåvobrevet till ett fast pris. Du kan läsa mer på hemsidan för avtalsroboten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till med lägenheten!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”