Kan min man ge bort sin del av fastighet i gåva till sin exfru?

2019-04-19 i Fastighet
FRÅGA
Min man äger fortfarande ett hus ihop med sin exfru, han vill ge bort sin halva till henne och hennes nya kille i gåva.Banken säger nämligen nej till dom när dom vill köpa ut min man. Går det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rent lagtekniskt finns det inget hinder för vad man får göra med sin egen fastighet. Man väljer alltså själv om man vill sälja, byta eller ge bort sin fastighet – och man får göra det till vem man vill. Eftersom att gåvoskatten är avskaffad i Sverige spelar det ingen roll att fastigheten kanske är värd massa pengar, det är alltså ändå en gåva.

När man ska ge bort ett hus, alltså en fastighet, i gåva behöver vissa formkrav uppfyllas.

Formkraven vid gåva av fastighet är samma som vid köp av fastighet (jämför 4 kap. 29 § Jordabalken, och 4 kap. 1 § Jordabalken). Det första formkravet innebär att det måste upprättas ett gåvobrev, en så kallad gåvohandling. Denna gåvohandling måste vara skriftlig. Det andra formkravet är att det ska framgå uppgift om köpeskilling. Eftersom att det är en gåva måste köpeskillingen vara angiven som 0 kronor. Därefter behövs även en förklaring om att andelen i fastigheten (med fastighetsbeteckningen angiven) överlåtes av din man till hans exfru och dennes pojkvän. Sen behöver din man, hans exfru och hennes pojkvän även underteckna gåvohandlingen. Eftersom att din man är gift med dig behöver även du lämna ditt samtycke till gåvan, 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken.

Lagfart måste sedan sökas av de nya ägarna.

Efter att ett gåvobrev upprättats måste din mans exfru och dennes pojkvän söka lagfart för fastigheten. Detta görs hos lantmäteriet och ska göras inom 3 månader från att gåvobrevet upprättats, 20 kap. 1-2 § Jordabalken. Det krävs generellt inte att gåvobrevet ska vara bevittnat, men ansökan om lagfart kan i vissa fall vilandeförklaras om det överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen, 20 kap. 7 § Jordabalken. Det är därför en bra idé att ni redan från början har två oberoende vittnen med som kan intyga att detta är vad din man faktiskt vill.

Eventuella lån på bostaden

Som jag tidigare nämnde finns inga regler som förbjuder din man från att ge bort sin del av fastigheten i gåva. Det finns som huvudregel inte heller någon gåvoskatt, 4 § Stämpelskattslagen. Dock kan en gåva i vissa fall likställas som köp. Gåva av fastighet likställs som köp om övertagandet av fastigheten innebär att förvärvaren även övertar ansvaret för en skuld som är kopplad till fastigheten, och om den skulden uppgår till minst 85 % av fastighetens värde, 5 § Stämpelskattslagen. Om så är fallet blir stämpelskatten 1,5 % av fastighetens totala värde och betalas av den som får fastigheten.

Förutom en eventuell stämpelskatt kommer din mans exfru och dennes man att få betala en avgift på 825 kronor, om fastigheten är belånad, i samband med lagfartsansökan.

Som jag tolkar din fråga finns det lån på fastigheten och att banken motsätter sig att skulden flyttas över från din man och hans exfru, till hans exfru och hennes nye pojkvän. Om en sådan skuld inte flyttas över, består fortfarande den panträtt som belåningen innebär. Lånet kommer alltså fortfarande stå delvis på din man, och huset kommer fortsätta att stå som säkerhet för det lånet, oavsett om din man faktiskt äger huset eller inte. Av den anledningen brukar det vara vanligast att banken går med på att flytta över lånet, eftersom att det underlättar för banken i händelse av att skulden inte betalas.

Om det är så att banken vägrar att låta din mans exfru och hennes pojkvän ta över samtliga lån på huset, kan ni ändå lösa det sinsemellan. Din man kan stå kvar på lånet och så får ni lösa det internt med överenskommelser kring omkostnader, ränta och amortering. Detta är dock ett krångligt alternativ, eftersom att din man står som medlåntagare och därmed är skyldig att betala på lånet om hans exfru inte gör det, samtidigt som pojkvännen inte står med på lånen överhuvudtaget, men ändå skulle ha rätt till del av huset vid en eventuell bodelning.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll