Kan min man få permission från häkte för att närvara vid förlossning?

hej !Min man är häcktad från 4 April 2018 och han sitter med restriktioner !Jag är gravid V39 !Finns nån möjlighet att han kommer med mig i förlösning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För den som är intagen i häkte finns regler i häkteslagen (HÄL) och häktesförordningen (HÄF). Kriminalvården har i enlighet med häkteslagen delegerats att ta fram riktlinjer för verkställighet av lagen (8 kap. 3 § HÄL). Dessa riktlinjer finns att läsa i KVFS 2011:2 FARK Häkte (FARK Häkte). FARK Häkte är uppbyggd genom att den kompletterar häkteslagen, dels i form av föreskrifter, dels i form av allmänna råd till reglerna.

Din man kan ansöka om permission för att vara med under förlossningen

För att din man ska få närvara vid förlossningen måste han ansöka om permission. Permission för den som är häktad kan medges om det finns ömmande skäl och det inte finns hinder av säkerhetsskäl. Innan permission beviljas för den som är häktad med restriktioner ska förundersökningsledaren eller åklagaren ge sitt medgivande (2 kap. 13 § HÄL). Enligt de allmänna råden till lagen kan permission beviljas t.ex. för att en intagen ska kunna besöka en närstående som är allvarligt sjuk, närvara vid en närståendes begravning eller vid en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn.

Det som talar till er fördel är att det går att argumentera för att det finns ömmande skäl i form av att du ska in till förlossningen. Det som tyvärr talar emot er är att din man är häktad med restriktioner. Restriktionerna har till syfte att hindra fortsatt brottslighet, att den misstänkte avviker eller att den misstänkte försvårar utredningen. I slutändan måste medgivande ges av undersökningsledaren eller åklagaren, varvid det är denne som har mycket att säga till om. Restriktionerna kommer sannolikt att försvåra möjligheterna till en permission för att närvara vid förlossningen.

Mitt råd till dig är du ber din man att ansöka om permission inför förlossningen. Det är din man som måste ansöka om sådan, du kan inte göra det åt honom. Eftersom din man är häktad, och har varit det en längre tid, utgår jag från att han har en försvarare som företräder honom. Om han får avslag på sin ansökan om permission borde han kunna be sin advokat om hjälp att få beslutet omprövat.

Tyvärr är det ingen rättighet att få permission, bara en möjlighet. Möjligheterna till permission, framförallt för den som är häktad med restriktioner, är väldigt små. Det är dock inte omöjligt och jag tycker du ska be din man ansöka om sådan för att ni ska få besked.

Ytterligare ett alternativ är att din man med hjälp av sin advokat vid häktningsförhandlingen begär att häktningen ska upphävas. Om domstolen inte anser att det finns skäl för fortsatt häktning finns det en möjlighet att han släpps i väntan på rättegång och i sådana fall kan vara med på förlossningen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”