Kan min makes företags konkurs påverka mig?

2020-05-27 i Konkurs
FRÅGA
Min makes företag kommer förmodligen att gå i konkurs. Hur påverkar skulderna han eventuellt får med sig mig? Kan jag bli drabbad och få skulder personligen i och med att vi är gifta?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Huvudregeln är att varje make svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du inte har någon skyldighet att stå för din makes lån eller skulder, och kommer aldrig tvingas betala dessa.

Vad gäller själva konkursen beror det lite på vad det är för företag som sätts i konkurs. Huvudregeln är dock att endast den egendom som din man äger ingår i konkursen, se 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672).

Om företaget är ett AB

Är det ett er makes företag ett aktiebolag stadgas det i 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Det innebär att ett aktiebolaget kan sättas i konkurs utan att aktieägarna påverkas personligen. Denna huvudregel har dock ett undantag i 25 kap. 19 § ABL som stadgar att om aktieägarna inte likviderar bolaget och fortsätter bolagets verksamhet kan ägarna bli privat betalningsansvariga. Detta påverkar alltså endast de som äger aktier i bolaget.

Om företaget inte är ett AB

Skulle din makes företag vara något annat än ett AB, där han har ett personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs faller han tillbaka på huvudregeln i 3 kap. 3 § konkurslagen, dvs att endast hans egendom ingår i konkursboet. Äger ni egendom gemensamt kan de bli föremål för försäljning enligt 8 kap. konkurslagen. Det kan därför vara bra att spara kvitton och liknande för att underlätta bevisningen.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (254)
2021-03-04 Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?
2021-02-28 Separationsrätt för inlämnad bil hos konkursförsatt företag
2021-02-18 Separationsrätt vid konkurs
2021-02-04 Vad kan jag göra när jag satt mitt företag i konkurs?

Alla besvarade frågor (89992)