Kan min lön utmätas för min makes skuld?

Hej! Jag och min pojkvän har planerat att gifta oss i sommar. Vi är särbos och kommer inte flytta ihop efter vigseln heller. Till frågan, nu vill kronofogden utmäta min pojkväns lön och jag undrar om min inkomst skulle räknas in om vi gifter oss? Jag har läst att som gifta räknas bådas inkomster ihop men att de bara tar pengar från min pojkväns konto isåfall. Men vi kommer ju inte bo ihop och vi kommer ha delad ekonomi även som gifta. Vi kommer betala varsin hyra, vi kommer bo 16 min ifrån varandra. Min fråga är om kronofogden räknar på samma sätt ändå? Trots att vi inte bor ihop.

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!  

Huvudregeln vid äktenskap är att varje make ansvarar för sina egna skulder, Äktenskapsbalken 1 kapitlet 3 §. Lös egendom, däribland lön, får utmätas endast om det framgår att det tillhör gäldenären, i detta fall din potentiella make (4 kapitlet 17 § Utsökningsbalken). 

I utmätningsbalken finns dock även regler om när egendomen antas vara din makes vid hans utmätning. Om egendom antas tillhöra din make måste du motbevisa detta för att få behålla egendomen, men om det antas vara din kan istället kronofogden försöka bevisa att egendomen tillhör honom.  

Utmätning av pengar 

Skulle din make ha pengarna i sin besittning, det vill säga till exempel om du har överfört pengar till hans konto, presumeras pengarna tillhöra honom (4 kapitlet 18 § Utsökningsbalken). Det bör även noteras att lös egendom i gemensam besittning, till exempel på ett gemensamt konto, om ni skulle bo ihop antas tillhöra honom (4 kapitlet 19 § 1 stycket Utsökningsbalken). Om ni inte bor ihop krävs dock att det framgår att egendomen, eller en del av den, tillhör din make (4 kapitlet 19 § 2 stycket Utsökningsbalken). 

Utmätning av framtida lön 

Som nämnt ovan ansvarar din make själv ansvarar för egen skuld och utmätning får endast ske om egendomen tillhör din make. Löneutmätningens applicering i 7 kapitlet 1 § Utsökningsbalken avser alltså endast lön som din make genom sin insats tjänat in.  

Löneutmätning av din partners lön, kan det påverka dig?  

Om ni skulle ha delat hushåll kommer kronofogden ta hänsyn till detta vid beräkning av löneutmätningen och din makes förbehållsbelopp kan således minska.  

Att tänka på 

Eftersom saker i din makes besittning presumeras tillhöra honom är det viktigt att ni inte har egendom som är din i hans besittning. Att din make har sin egendom i din besittning hindrar inte att den utmäts, utan innebär att kronofogden har att bevisa att egendomen tillhör honom.  

Om äktenskapet skulle ta slut kommer du i en bodelning inte ta över några skulder, däremot kan detta göra att din egendom ges ut till honom i en bodelning. 

Behöver du mer hjälp?  

Du kan även till fast pris anställa Lawline om det är så att ni önskar att teckna ett äktenskapsförord. 

Om du vill ha juridisk hjälp i ett ärende är du alltid välkommen att kontakta en av våra jurister.  

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”