Kan min lokal sägas upp eller hyran höjas utan vidare?

2018-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Min hyresvärd skrev ett sms till mig, där skriver han att mitt kontrakt måste förnyas och förhandlas. Jag undrar, kan han höja eller säga upp hyreskontraktet utan vidare, han har ju höjt hyran hela tiden enligt index??Gäller en hyreslokal som jag hyrt i 10år.Vore tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyra av lokal finner vi i det tolfte kapitlet i Jordabalken.

Uppsägning av hyresavtal
Utifrån din fråga tolkar jag det som att hyresavtalet inte löper på någon bestämd, utan på en obestämd tid. Detta innebär att, om inte längre uppsägningstid har avtalats, lokalen måste sägas upp vid månadsskiftet nio månader innan för att avtalet ska upphöra att gälla, 12 kap. 4§ Jordabalken.

Dock har hyresvärden ingen rätt säga upp avtalet om det inte är så att du som hyresgäst har misskött dig, lokalen ska rivas, renoveras eller en annat liknande som ger en befogad anledning till uppsägningen, 12 kap. 57§ Jordabalken.

Uppsägning sker på oskäliga grunder
Är det så att du blir uppsagd utan anledning så har du som hyresgäst rätt till ersättning för den ekonomiska skada du lider genom att hyresförhållandet upphör. Nu kan inte jag avgöra hur stor den verksamhet du bedriver är, men det stadgas i lagen att hyresgästen alltid har rätt till ett visst minsta ersättningsbelopp som uppgår till en årshyra enligt det uppsagda avtalet, 12 kap. 58b§ Jordabalken.

Höjd hyra
För att hyresvärden ska kunna höja den avtalade hyran för lokalen måste han säga upp hyresavtalet för villkorsändring. Hyresvärden kan bli ersättningsskyldig i förhållande till hyresgästen om hyresvärden i de nya villkoren kräver en hyra som inte anses som skälig, 12 kap. 57a§ Jordabalken.
Huruvida den höjning som din hyresvärd kräver anses oskälig och ersättningsgrundande eller inte måste alltså avgöras genom en jämförelse med hyran för liknande lokaler på orten.

Oskälig hyra
Är det så att det blir en tvist om hyran så rekommenderar jag dig att vända dig till hyresnämnden för hjälp med detta. Du finner dem här.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1660)
2022-01-25 Kan hyresvärd bestämma butikens öppettider?
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (98676)