Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal med hänvisning till "bristande behov"?

2019-05-08 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt. Jag äger även en villa där jag bor på heltid året runt. Nu vill min hyresvärd säga upp mitt kontrakt på hyresrätten och hävdar att jag har bristande behov av lägenheten eftersom jag inte bor där utan i min villa. Har hyresvärden rätt att göra så? Tack på förhand för hjälp med information kring vad som gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring hyresavtal återfinns i 12 kap jordabalken.

För att din hyresvärd ska ha rätt att säga upp hyresavtal krävs sakligt skäl. Av 12 kap 46 § 10p. jordabalken återfinns en generalklausul där det framgår att ett hyresförhållandet kan upphöra såvida det inte strider mot god sed eller annars är oskäligt.

I sådana fall som prövats av Hyresnämnden har en avvägning mellan hyresgästen och hyresvärdens intresse gjorts. Hyresvärden sakliga skäl för uppsägning vägs mot hyresgästens skyddsvärda intresse av att bo kvar i lägenheten.

I förevarande fall kan det vara svårt att hävda ett sådant skyddsvärt intresse i och med att du bor i din villa året om. Detta kan i sin tur påverka en intresseavvägning på så sätt att hyresvärdens sakliga skäl för uppsägning väger tyngre.

Jag skulle råda till att du kontaktar Hyresnämnden för att få en detaljerad bedömning i ditt enskilda fall.

Hoppas du fått vägledning i din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll