Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid?

Hej! Jag bor i andra hand där lägenheten varit en hyresrätt, nu har den ombildats till en bostadsrätt.

Har min hyresvärd rätt att säga upp mig i förtid? Även fast det är 3mån uppsägningstid?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din hyresvärd vill säga upp ditt hyresavtal eftersom hyresrätten ska ombildas till en bostadsrätt. Det handlar då om andrahandshyra av hyresrätt och de regler som gäller angående uppsägningstid gäller enligt reglerna i 12 kap. Jordabalken.

För en bostadslägenhet varierar uppsägningstiden beroende på vad du avtalat med din hyresvärd. Ditt avtal kan antingen vara slutet för obestämd tid eller bestämd tid. Då ett hyresavtal är på obestämd tid gäller en uppsägningstid om tre månader. Är däremot ditt hyresavtal fattat för bestämd tid gäller olika uppsägningstid beroende på hur lång hyrestiden är. Om ni avtalat om att uthyrningen ska avse en tid som är längre än tre månader gäller uppsägningstid på tre månader. Om hyrestiden avser en kortare tidsperiod, gäller också en kortare uppsägningstid som kan variera enligt vad som stadgas legalt (12 kap. 4§).

Ett hyresavtal kan sägas upp i förtid och därmed upphöra att gälla direkt, men detta förutsätter ett allvarligt avtalsbrott från din sida (12 kap. 42 - 44 §). I övrigt gäller lagenlig uppsägningstid och din hyresvärd har inte rätt att säga upp dig med kortare tid än tre månader.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”