Kan min hyresgäst säga upp avtalet som gäller tillsvidare?

2020-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag har hyrt ut ett fritidshus till en kvinna som har ett kontrakt fr o m 2019-10-01 t o m 2020-05-31.Meningen var att vi sedan under sommaren skulle hyra ut huset veckovis.Enligt kontraktet gäller 3 månaders ömsesidig uppsägning.Under April 2020 gjordes muntlig överenskommelse om att hon skulle hon få bo kvar tills vidare dock längs t o m Maj 2021.Vi kommer sedan att sälja fastigheten.Nu aviserar hon att lämna huset redan efter sommaren och därmed "ockuperar" huset för oss vilket får till följd för oss att vi förlorar möjligheten att hyra ut huset veckovis under sommaren.Har vi möjlighet att avhysa henne?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler gällande din situation finns i lagen om uthyrning av egen bostad.

Enligt de förutsättningar som du anger i din fråga så har ni i april 2020 gått in i ett nytt avtal med kvinnan som hyr av er. Enligt detta avtal ska hon få bo kvar tillsvidare, men som längst till och med Maj 2021. Hon har dock ingen skyldighet enligt de uppgifter du lämnat att faktiskt bo kvar ända tills Maj 2021, utan enbart en rättighet att som längst bo kvar till dess. Därmed är det helt okej enligt det avtal ni har att hon väljer att säga upp kontraktet tills efter sommaren, så länge hon följer den överenskomna uppsägningstiden.

Om uppsägningstiden i ert nya avtal som ni skapade muntligt i april 2020 är densamma som i det tidigare avtalet så är det en uppsägningstid om 3 månader. Om hon då säger upp kontraktet i juni så är hon skyldig att betala för juli, augusti och september, efter det har hon fullgjort sina förpliktelser. Under uppsägningstiden skall hon även ha tillgång till boendet. Om ni inte har avtalat om att 3 månader ska gälla även enligt detta avtal så kan hon säga upp avtalet med en månads uppsägningstid (3§ lagen om uthyrning av egen bostad) , vilket innebär att om hon säger upp avtalet i juni så skall hon även betala för juli och ha tillgång till boendet under juli månad.

Jag kan inte finna någon lagenlig grund till att du skulle kunna avhysa henne enligt de förutsättningar du angivit i frågan. Utan när du ingick ett avtal om att hon fick bo kvar tillsvidare, men som längst tills Maj 2021 så stod du tyvärr även risken att hon flyttar ut tidigare i och med att ni inte avtalade om att hon var skyldig att bo kvar till dess.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig varmt lycka till!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1489)
2021-01-23 Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet
2021-01-23 Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

Alla besvarade frågor (88360)