Kan min granne tvinga mig att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?

2021-09-20 i Fastighet
FRÅGA
Min granne tvingar mig att årligen klippa grenar som hänger över på hans sida av tomtgränsen. Buskarna, fem stycken, som är ca två meter höga och är planterade på min tomt har grenar som växer över till grannens sida. Har han rätt att tvinga mig att varje år klippa bort dessa grenar? Grenarna förorsakar absolut inte någon olägenhet för min granne. Jag är 70 år och känner att jag inte orkar. Jag har erbjudit grannen att själv klippa dessa grenar. Men han vill inte göra det. Har han rätt att tvinga mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din granne kan inte tvinga dig att klippa bort grenarna.

Rättsförhållande mellan grannar

Om grenar från dina buskar växer in på din grannes tomt, har grannen rätt att klippa bort dem. Din granne ska först fråga dig för att du ska beredas möjlighet att själv ta bort grenarna, för att undvika skada. Om du inte tar bort grenarna, äger grannen rätt att göra det. Däremot kan grannen inte tvinga dig att utföra arbete på dennes fastighet, se 3 kap 2 § jordabalken.

Grannelagsansvaret

Grannar har skyldighet att visa skälig hänsyn till omgivningen enligt 3 kap 1 § jordabalken. Med det avses mer att du inte får bedriva störande verksamhet på din fastighet. Däri anses inte växande grenar räknas. Det framgår även av ditt brev att grenarna inte förorsakar någon olägenhet för din granne.

Sammanfattning

Om grenar från din fastighet växer in på din grannes tomt, har grannen rätt att ta bort dem. Grannen ska dock först meddela dig, så du har möjlighet att göra det själv för att undvika skada på buskarna. Om du inte vill ta bort grenarna kan grannen inte tvinga dig till det. Om du behöver hjälp med att bemöta din granne, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96488)