Kan min granne sätta upp ett staket utan min tillåtelse?

2020-06-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller när granne vill ha staket men inte jag?Kan de sätta upp ett utan min tillåtelse?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man har grannar intill sin fastighet finns en allmän princip om att grannarna ska visa hänsyn gentemot varandra och omgivningen, 3 kap. 1 § Jordabalken. Detta innebär att huvudregeln i förfaranden mellan grannar är att ni ska kunna diskutera och komma överens med varandra.

Som regel krävs vid uppförandet av ett staket inget bygglov, det som krävs är att komma överens med sina grannar, se MÖD 2015:42. Det finns dock vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Staketet måste vara av sedvanlig utformning och höjd. Generellt innebär detta att staketet inte får vara högre än 110 cm och ska ha en viss genomsynlighet. Staketet får heller inte målas i någon extremt avvikande färg. Dock kan det finnas vissa kommunala regler att förhålla sig till. Eftersom jag inte vet i vilken kommun du bor kan jag inte dra några slutsatser utifrån detta.

För att sätta upp ett staket som är högre än 110 cm, som då kallas ett plank, krävs oftast ett bygglov, 6 kap. 1 § 7 punkten Plan- och byggförordningen. Det finns dock vissa undantag.

Exempelvis är det tillåtet att bygga ett plank med höjd av 180 cm utan bygglov kring en uteplats, om det ligger ca 3.5 meter från ett bostadshus. Det ska då dessutom ligga 4.5 meter från tomtgräns.

Sammanfattningsvis

Att bygga ett staket på 110 cm brukar överlag inte medföra att man måste ansöka om bygglov, men det råder en allmän princip om att man ska komma överens med sina grannar. Detta innebär att du borde kunna ha något att säga till om rörande din grannes uppförande. Det är vanligt att kommunen har egna regler kring uppförande av staket och plank. Det är därför omöjligt för mig att ge exakta svar på om din granne får bygga staketet utan att ha pratat med dig. Mina råd till dig är att samtala med din granne om staketet. Både du och din granne måste visa hänsyn gentemot varandra. Om din granne inte lyssnar på dig, försök ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88196)