Kan min fru skänka sitt arv till mig?

2021-06-03 i Gåva
FRÅGA
Kan min fru skänka bort sitt arv efter sin pappa till mej? Vi har en son tillsammans och hon har en son sen tidigare samt skulder hos KFM. MVH//Christer
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt får man förfoga över egendom man har ärvt, genom att t.ex. sälja eller ge bort det. Om det inte finns något överlåtelseförbud är det alltså i princip möjligt att skänka bort arvet. För gåvor mellan makar krävs att gåvan registreras för att den ska vara giltig (8 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).

Att din fru har skulder hos kronofogden hindrar inte att hon ger bort egendom som gåva, så länge egendomen inte är utmätt. Om hon är insolvent, och inte kan betala sina skulder, och ändå ger bort egendom av betydande värde, kan hon dock göra sig skyldig till oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Om din fru skulle försättas i konkurs skulle gåvan dessutom kunna återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen).

Sammanfattningsvis är det möjligt för din fru att ge sitt arv som gåva till dig, förutsatt att hon inte är insolvent eller har fått arvet med ett överlåtelseförbud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (715)
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?
2021-05-30 Får man kräva tillbaka gåvor?
2021-05-26 Kan en gåvogivare återta en gåva?

Alla besvarade frågor (93081)